Je to viac, ako len číslo

Vyrobených viac ako 10 000 000 ton krmiva pre zvieratá

De Heus Animal Nutrition Ako sa nám podarilo prekonať tento míľnik

Powering Progress

Tento rok prekročíme míľnik 10 miliónov ton vyrobených krmív za rok. Ale je to viac, než len číslo. Je to výsledok našej snahy všetkých uplynulých desaťročí.

V chove hospodárskych zvierat i vodných živočíchov pomáhame po celom svete mnoho rokov, spoločne s našimi zákazníkmi hľadáme a nachádzame odpovede na výzvy vo výrobe potravín.

Každý deň sa aktívne usilujeme o zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti potravín, zlepšenie životných podmienok zvierat a zvýšenie miestnej prosperity. Hovoríme tomu „powering progress“.

10.000.000 je viac, ako len číslo

Ako náš rast viedol k prekonaniu tohto míľnika

Sme inšpirovaní našimi zákazníkmi

Každý deň robíme krok navyše, aby sme našim zákazníkom poskytli tie najlepšie služby a zaslúžili si ich dôveru.

Sme hrdí, že spolu s nimi môžeme vytvárať rozdiel. Sme inšpirovaní ich úspešnými príbehmi, ktoré viedli k pokroku. Celosvetovo. Preto chceme poďakovať našim zákazníkom za ich dôveru v nás.


Pokrok dosahujú naši zamestnanci

Dosiahnutie tohto míľnika by nebolo možné bez našich zamestnancov.

Práca vo výrobe, zásobovanie zákazníkov našimi krmivami, návštevy fariem a poskytovanie odborného servisu alebo práce v kancelárii. Sú to zamestnanci De Heus, ktorí robia krok navyše, aby poskytli našim zákazníkom tie najlepšie možné služby. Spolu s našimi zákazníkmi vytvárame rozdiel, ktorý nás vedie k rastu. A tento rast vyústil v jedinečný míľnik tohto roku. Ďakujeme všetkým našim zamestnancom za ich podporu a vynaloženú energiu.