FIREMNÁ KULTÚRA

Firemná kultúra De Heus je unikátna

Firemná kultúra

Naša firemná kultúra je unikátna. Túto rodinnú firmu vedieme už štyri generácie, podnikateľský duch nám prúdi v žilách. Aby ste v De Heus uspeli, je nutné tohto ducha zdieľať.

Ľudia, ktorí sa pridajú k De Heus zostávajú v De Heus. Naša miera fluktuácie zamestnancov je nízka a môžete rýchlo postupovať a dosahovať úspech, pokiaľ máte vnútorný pohon. Faktom je, že De Heus má jedných z najmladších manažérov v oblasti výživy vďaka plochej organizačnej štruktúre a vzdelávaniu na pracovisku. Vašu kariéru dokážete s De Heus poriadne nakopnúť.

V De Heus si ceníme úprimnú komunikáciu a transparentnosť v našich zámeroch, rozhodnutiach a činoch. Podnikáme bez ohľadu na rozdiely, pokiaľ ide o záujmy, pôvod, pohlavie, náboženstvo, vek a sexuálnu orientáciu. V skutočnosti veríme, že rozmanitosť urýchľuje pokrok, ale všetci zdieľame rovnaké štyri hlavné zásady:

  • Orientujeme sa na výsledok, túžime vyhrávať a zlepšovať sa každý deň
  • Máme tímového ducha, vyjadrujúceho ochotu vzájomne sa podporovať a spolupracovať ako tím
  • Máme chuť sa učiť, zlepšovať a zdieľať naše znalosti, učiť sa jeden od druhého
  • Komunikujeme, sme transparentní a úprimní

Myslíme pozitívne

Naše tímy sú zložené z ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí, majú rôzne skúsenosti a množstvo nápadov, ale všetci v De Heus zdieľajú rovnakú motiváciu a odhodlanie zlepšovať výkon a zdravie zvierat. Podpora našich zákazníkov, producentov mäsa, rýb, mlieka a vajec; pri riešení stále sa meniacich výziev vyžaduje pozitívne myslenie typu „to zvládneme“ a podnikateľského ducha.

Hodíte sa k nám?

Možno ešte viac ako cez schopnosti a skúsenosti, vyberáme našich zamestnancov v súlade s našou firemnou kultúrou. Veríme, že talent bude prekvitať iba v správnom organizačnom kontexte. Zameriavame sa preto na zhodu medzi ambíciami a osobnosťami našich potenciálnych zamestnancov a stratégiami, cieľmi a firemnou kultúrou spoločnosti De Heus.

V rámci náborového procesu používame online hodnotenie na získanie vzhľadu do osobnostných rysov a prirodzených talentov našich potenciálnych zamestnancov. Dokončenie takého hodnotenia je zároveň pre kandidátov cennou skúsenosťou, ktorá im umožňuje získať nové podvedomie o ich rozvojovom potenciáli.

Vedieť, kto ste, čo dokážete a čo sa môžete naučiť, poskytuje skvelý základ pre plán osobného rozvoja.

 

Vzdelávanie a rozvoj

Veríme, že naši ľudia sú hybnou silou pokroku. Váš rast podporíme! V rýchlo sa rozvíjajúcej organizácii práve naši zamestnanci vytvárajú posun na dosiahnutie našej stratégie. Investujeme preto do rozvoja talentov a vytvárame kultúru aktívneho vzdelávania a rozvoja.