"Našou ambíciou je zvýšiť prístup k bezpečným, zdravým a cenovo dostupným potravinám“

28 septembra 2022
-
3 minúty

Prvýkrát vo viac ako 110-ročnej histórii spoločnosti De Heus Animal Nutrition sa 13. októbra v jednej z jej tovární vyrobí 10-miliónta tona krmiva za rok. Do konca tohto roka objem výroby prekročí 12 miliónov ton. A to je skvelá príležitosť na rozhovor s našimi generálnymi riaditeľmi Co a Koenom de Heusovými nielen o spomínanom medzníku, ale aj o ich snahách a ambíciách.

two men in suits posing for a picture

Prečo stojí za zmienku 10 miliónov ton vyrobeného krmiva?

Co de Heus: „V tomto roku sme vyrobili 10 miliónov ton krmív, premixov a koncentrátov a do konca roka to bude viac ako 12 miliónov ton. To sa v histórii našej spoločnosti zatiaľ nikdy nestalo. A úžasné je aj to, že tento medzník pripadne deň 80. narodenín nášho otca. Samozrejme, že dosiahnutie takého objemu sme si nikdy nedávali za cieľ. Preto tvrdíme, že ide o viac ako len o číslo. Znamená to výsledok všetkého úsilia, ktoré sme v uplynulom desaťročí vynaložili na zvýšenie nášho príspevku k zdravým, bezpečným a cenovo dostupným potravinám pre rastúcu svetovú populáciu. Tento záväzok sme prijali pred viac ako storočím. Napĺňa nás hrdosťou, že môžeme spolupracovať s výrobcami mäsa, rýb, mlieka a vajec, pomáhať im zlepšovať ich podnikanie a podnecovať pokrok v tomto odvetví.“

Koen de Heus: „Tento medzník nám poskytuje výbornú príležitosť zamerať sa do budúcnosti a zamyslieť sa nad tým, ako súvisí s poslaním našej spoločnosti. Domnievam sa, že skôr než sa do toho pustíme, bolo by vhodné pozastaviť sa na chvíľu a uvedomiť si, že prichádza v čase, keď sa vo svete okolo nás toho toľko deje. Sme svedkami veľkých politických aj spoločenských problémov po celom svete a niektoré krajiny, v ktorých pôsobíme, zápasia s vojnou, nedostatkom potravín, protestmi či ďalšími problémami. Sme hrdí na svojich kolegov – bez ohľadu na to, či pracujú v našich organizačných útvaroch po celom svete alebo v centrále v Ede–, ktorí sa vyrovnávajú s výzvami našej nepokojnej doby. Pôsobí ohromným dojmom, ako zamestnanci spolupracujú pri riešení problémov a starajú sa o to, aby sme neprišli o naše výnimočné postavenie v potravinových dodávateľských reťazcoch. Ako už spomenul Co, nezaráža nás 10 miliónov ton, keďže je to len číslo. Skôr si uvedomujeme, že ide o výsledok desaťročí úsilia, ktorým prispievame k chovu hospodárskych zvierat a akvakultúre na celom svete. Cesta, ktorú sme prešli, bola celkom dobrodružná: od výrobne kŕmnych zmesí v Barnevelde, kde sme v mladosti strávili veľa času, až po podnik, ktorým sme sa stali dnes. Práve vďaka tomu sa spomenutý medzník stáva niečím, na čo môžeme byť jednak my a jednak všetci naši kolegovia veľmi hrdí.“

Je to viac, ako len číslo

Prekonanie míľnika 10 miliónov ton vyrobeného krmiva je viac ako obyčajné číslo. Objavte, aký globálny dopad má v danej lokalite naša prítomnosť.

Čo si dnes spoločnosť De Heus pripomenie?

Co de Heus: „Ak chceme zrekapitulovať náš prínos za uplynulé desaťročie, nemôžeme nespomenúť všetky príbehy, ktoré sa za ním skrývajú. Som presvedčený o tom, že hlavný kľúč k nášmu úspechu spočíva v prítomnosti nášho podniku na miestnej úrovni po celom svete, blízkosti k poľnohospodárom a schopnosti pomáhať im a podporovať ich. Vedeli ste, že zamestnanci spoločnosti De Heus každý deň navštívia tisíce poľnohospodárskych podnikov? Práve táto prítomnosť na mieste nám umožnila vyrásť a získať celosvetový vplyv. A to si dnes pripomíname.“

Koen de Heus: „Presne tak. Preto sme pyšní na všetkých zamestnancov, ktorí sa v priebehu rokov stali súčasťou rodiny De Heus. Práve oni nám spolu s našimi zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami pomáhajú vytvoriť náš udržateľný príspevok k dostupnosti potravín pre všetkých.“

V čom podľa vás spočíva tajomstvo 111 rokov existencie a dosiahnutia tohto významného medzníka?

Co de Heus: „V našej rodine hrali od samého začiatku podnikania v roku 1911 mimoriadne dôležitú úlohu také hodnoty, ako sú dedičstvo a správcovstvo. Vždy sme sa držali presvedčenia, že si treba vážiť to, čo človek má, starať sa o svoju firmu a jej dedičstvo a zároveň myslieť na budúcnosť. Zásadný význam má tiež naplnenie túžby odovzdať spoločnosť z rúk jednej rodinnej generácie do rúk tej druhej.“

Koen de Heus: „Doposiaľ nikdy nebolo také dôležité, aby sme dokázali udržať chod podniku aj pre budúce generácie, inými slovami udržateľne zvyšovať výrobu krmív v našej spoločnosti. Keď sa totiž pozriete na súčasný stav potravinových reťazcov, ktorých sme ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti výživy zvierat súčasťou, zistíte, že si budú musieť poradiť s obrovskými výzvami. Ponajprv sú to všetky neistoty a problémy, o ktorých sme sa zmienili. Potom treba uvážiť, koľko ľudí budeme musieť v roku 2050 uživiť. Očakáva sa, že počet obyvateľov sveta v nasledujúcich desaťročiach vzrastie na 9,8 miliardy. Zaručenie prístupu k bezpečným, zdravým a najmä cenovo dostupným potravinám je jednou z najväčších výzev, ktorým súčasný svet čelí.“

Aké problémy prináša zaistenie prístupu k bezpečným, zdravým a cenovo dostupným potravinám?

Koen de Heus: „Musíme znížiť vplyv našich systémov výroby potravín na klímu a životné prostredie, aby sme ochránili zraniteľné ekosystémy. Aby sme tento cieľ dosiahli a zároveň nakŕmili rastúcu svetovú populáciu, musíme zefektívniť výrobu potravín a v blízkej budúcnosti zabrániť zmene vedúcej k nadmernému využívaniu pôdy.“

Co de Heus: „Preto sme hrdí na náš výskum za posledných dvadsať rokov, ktorý mal za cieľ zlepšiť konverziu krmiva našich výrobkov. Platí totiž, že ak na výrobu rovnakého množstva živočíšnych bielkovín spotrebujeme menej surovín, v budúcnosti nám to umožní udržateľnejšie uspokojiť rastúcu celosvetovú potrebu potravín. Krmivársky priemysel v posledných desaťročiach práve tu dosiahol významný pokrok v oblasti systémov zásobovania potravinami.“