Zásady ochrany osobných údajov

V týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa vysvetľuje, ako spoločnosť De Heus s.r.o. (Spoločnosť je zapísaná u Okresného súdu Bratislava, vložka 125983B), ďalej len „De Heus“, zhromažďuje a používa osobné údaje. Pre spoločnosť De Heus je dôležité, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo dôverne a aby sa dodržiavali príslušné právne predpisy v tejto oblasti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spracovávame vo vzťahu k vám, v prípade, že si kúpite náš výrobok, kúpite a využívate naše služby, navštevujete naše webové stránky alebo stránky na sociálnych sieťach, používate naše mobilné aplikácie alebo ste v kontakte s nami akýmkoľvek iným spôsobom. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov vysvetlíme, ako spoločnosť De Heus spracováva vaše osobné údaje.

 1. Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje hovoria niečo o vás. Môže to byť napríklad vaše meno, adresa, dátum narodenia alebo číslo vášho účtu. Spoločnosť De Heus zbiera vaše osobné údaje napríklad vtedy, keď nám pošlete list alebo kontaktujete náš zákaznícky servis. Ak navštívite jednu z webových stránok spoločnosti De Heus alebo ak poskytnete svoje informácie na takejto stránke, na jednej z pobočiek alebo u niektorého zo zamestnancov, poskytujete nám aj svoje osobné údaje. Osobné údaje je možné zbierať aj v kontexte získavania (potenciálneho) zákazníka alebo vytvárania obchodného vzťahu so spoločnosťou De Heus.

2. Druhy osobných údajov, ktoré spracovávame

2.1 Všeobecné
Môžeme zbierať a spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Meno a iné informácie o identite

Uchovávame napríklad vaše meno, oslovenie, pohlavie, adresu, e-mailovú adresu a špecifické informácie v kontexte žiadostí o zamestnanie prostredníctvom našich náborových stránok (pozrite časť 2.2).

b) Vaše kontaktné údaje a informácie o vašom osobnom účte alebo registrácii

Vaše kontaktné údaje môžu zahŕňať vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak sa zaregistrujete do konkrétnej služby alebo si vytvoríte osobný účet, spoločnosť De Heus môže zaznamenať vaše prihlasovacie údaje a iné informácie, ktoré poskytnete v účte alebo na registračnom formulári. Pre zákazníkov zbierame aj informácie o spoločnosti, napríklad názov, adresu, doručovaciu adresu a miesto prevádzky spoločnosti.

c) Naša komunikácia s vami

Ak nám pošlete e-mail alebo s nami budete komunikovať online prostredníctvom sociálnych sietí, zaregistrujeme to a môžeme registrovať vaše komunikačné preferencie. Napríklad ak sa prihlásite k odberu jedného z našich bulletinov alebo sa od neho odhlásite a vaše preferencie týkajúce sa bulletinov, ktoré chcete alebo nechcete dostávať. Ak nám zatelefonujete, pracovník našich služieb zákazníkom zadá vaše otázky alebo sťažnosti do našej databázy.

d) Informácie, ktoré zbierame, keď používate naše webové stránky, aplikácie a iné digitálne médiá

Ak navštívite naše webové stránky alebo použijete jednu z našich mobilných aplikácií, môžeme zaznamenať vašu adresu IP, typ prehliadača, operačný systém, referenčnú stránku, správanie pri surfovaní, miesto a používanie aplikácie. Keď navštevujete naše webové stránky alebo používate naše mobilné aplikácie, informácie tiež zbierame prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Viac informácií o našich pravidlách používania súborov cookie nájdete na našich webových stránkach alebo v mobilnej aplikácii, ktorú používate.

e) Informácie o sociálnych sieťach

V závislosti od vašich nastavení sociálnych sietí môže spoločnosť De Heus získavať informácie od vášho poskytovateľa sociálnych sietí. Ak napríklad používate účet na sociálnej sieti na prihlásenie k našim službám, môžeme získať váš profil na sociálnej sieti, kontaktné údaje, záujmy a kontaktné osoby.

2.2 Špecifické informácie v kontexte žiadostí o zamestnanie
V kontexte žiadostí o zamestnanie sa môžu požadovať nasledujúce informácie: meno, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, motivácia, profil na stránke LinkedIn, životopis vrátane informácií, na ktoré sa odkazuje, napríklad zoznam známok, vyhodnocovacie formuláre (týkajúce sa predchádzajúcich stáží alebo pracovných pozícií), referencie.

3. Ako zbierame vaše údaje

Spoločnosť De Heus zbiera vyššie uvedené kategórie osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zbierame údaje, ktoré nám poskytnete.
 • Ak si od nás kúpite výrobok, vytvoríte si online účet prostredníctvom stránky eobjednavky.mojedeheus.cz, požiadate o zamestnanie online, stiahnete si technickú dokumentáciu, prihlásite sa na odber našich e-mailov, zaregistrujete sa na jednu z našich udalostí alebo sa zúčastníte reklamnej súťaže alebo kampane.
 • Ak použijete naše webové stránky alebo mobilné aplikácie, zbierame informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Viac informácií nájdete v pravidlách používania súborov cookie na našich webových stránkach alebo v mobilnej aplikácii, ktorú používate.
 • V závislosti od vašich nastavení sociálnych sietí môžeme tiež získavať informácie od vášho poskytovateľa sociálnych sietí.
 • Za špecifických podmienok môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje s týmito tretími stranami (pozrite bod 5 „Poskytovanie prístupu k vašim údajom tretím stranám alebo ich zdieľanie s nimi“).

4. Na aký účel zbierame vaše údaje?

Spoločnosť De Heus používa vaše osobné údaje na účinnú a efektívnu prevádzku spoločnosti, dodávanie produktov a služieb. Vaše osobné údaje tiež používame na iné účely:

 • Spoločnosť De Heus spracováva osobné údaje na uskutočňovanie zmlúv a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a inými relevantnými stranami. Spoločnosť De Heus napríklad zaznamenáva meno a adresu zákazníka alebo jeho zástupcu a v prípade zmien tieto údaje upraví. Na takéto spracovanie spoločnosť De Heus zakladá svoje konanie na výkone zmluvy alebo jej oprávnenom záujme, pretože udržiavanie vzťahov je v kontexte normálnej prevádzky spoločnosti potrebné.
 • MojeDeHeus; De Heus tiež spracováva osobné údaje, napríklad prihlasovacie údaje, ak sa zákazník zaregistruje prostredníctvom portálu MojeDeHeus. Tento portál poskytuje zákazníkom informácie o ich spoločnosti, napríklad o objednávkach. Na základe týchto údajov môže spoločnosť De Heus poskytovať zákazníkom poradenstvo týkajúce sa krmív a účinnej a efektívnej prevádzky spoločnosti na mieru. Čiastočne pre charakter tohto poradenstva týkajúceho sa krmiva a obchodovania a pre cieľ optimalizovať túto službu spoločnosť De Heus zakladá spracovávanie týchto osobných údajov na oprávnenom záujme. Spoločnosť De Heus môže tiež používať tieto údaje napríklad na riešenie sťažností.
 • Aby sme mohli vykonávať marketingové aktivity, spoločnosť De Heus spracováva osobné údaje (potenciálnych) obchodných kontaktov, napríklad adresu, e-mailovú adresu, korporátne a sektorové informácie a vaše návštevy webových stránok. V prípade potreby budú osobné údaje v tomto kontexte spracovávané na základe súhlasu. Na priame marketingové účely sa osobné údaje obchodných kontaktov spracovávajú na základe oprávneného záujmu, pretože tieto aktivity sa považujú za súčasť bežného obchodného fungovania spoločnosti De Heus.
 • Na účely komunikácie, napríklad poskytovania relevantných informácií o výrobkoch alebo službách prostredníctvom bulletinu, webových stránok, účasti na kampaniach alebo súťažiach, sociálnych sietí, osobného účtu MojeDeHeus alebo inak a poskytovania informácií týkajúcich sa napríklad udalostí, sa môžu spracovávať kontaktné údaje obchodných kontaktov. Na poskytovanie informácií prostredníctvom bulletinu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas. Spoločnosť De Heus môže tiež poskytovať (finančné) informácie majiteľom akcií, analytikom alebo iným osobám, ktoré na základe súhlasu spoločnosti De Heus poskytli svoje kontaktné údaje na tento účel. Na iné komunikačné účely tvoria základ oprávnené záujmy spoločnosti De Heus, pretože tieto aktivity sa týkajú bežného obchodného fungovania spoločnosti De Heus.
 • Aby sme mohli zlepšiť poskytovanie služieb, používame osobné údaje zákazníkov, napríklad hlásenia o doručení produktov a poskytovaní služieb, hlásenia o návštevách, obchodné hlásenia alebo technické (obchodné alebo chovné) výsledky (vrátane údajov o prevode krmív spolu s číslom spoločnosti), ktoré spracovávame v interných analýzach, aby sme boli schopní merať a zlepšovať naše výrobky a služby. Základom takéhoto spracovávania je oprávnený záujem, pretože toto spracovávanie je potrebné v kontexte bežného obchodného fungovania spoločnosti De Heus.
 • V rámci žiadostí o zamestnanie prostredníctvom webových stránok alebo poštou odoslanej žiadosti sa poskytujú rôzne osobné údaje (pozrite bod 2.2). Spoločnosť De Heus na základe týchto údajov dokáže vyhodnotiť, či bude záujemca pozvaný na pohovor.
 • Na administratívne účely a s cieľom splniť zákonné povinnosti sa napríklad spracovávajú aj platobné a fakturačné údaje. Základom takéhoto spracovávania je vykonanie zmluvy.
 • Aby sme chránili osoby (napríklad návštevníkov a zamestnancov), informácie, budovy a výrobky, požadujeme napríklad, aby nám návštevníci našich zariadení poskytli svoje meno a údaje spoločnosti. Továrne spoločnosti De Heus môžu používať kamerové systémy. V takomto prípade sa osobné údaje často spracovávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti De Heus v oblasti bezpečnosti.
 • Vaše osobné údaje môžeme tiež používať na účely vývoja a analýzy s cieľom zlepšiť webové stránky spoločnosti De Heus. Na tento účel používame údaje ako adresa IP, navštívené webové stránky, správanie pri klikaní a surfovaní, použitý internetový prehliadač a trvanie návštevy alebo relácie. Niektoré naše služby online alebo aplikácie používajú napríklad vaše umiestnenie, aby vám mohli ukázať sídlo najbližšieho distribútora alebo špecialistu. Základom takéhoto spracovávania je oprávnený záujem. Viac informácií o našich pravidlách používania súborov cookie nájdete na našich webových stránkach alebo v mobilnej aplikácii, ktorú používate.

5. Poskytovanie prístupu k vašim údajom tretím stranám alebo ich zdieľanie s nimi

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme iným stranám. Vaše údaje s ostatnými zdieľame, ak je to potrebné na uskutočnenie zmluvy, ktorej ste súčasťou.

 • Ak je to povinné zo zákona, nariadené súdom alebo príslušným dozorným orgánom.
 • Ak nám k tomu poskytnete svoj súhlas.
 • Ak má spoločnosť De Heus alebo tretia strana oprávnený záujem, ktorý ju oprávňuje na zdieľanie osobných údajov.
 • Ak je to vo verejnom záujme.

Naše webové stránky a mobilné aplikácie obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Ak na tieto odkazy kliknete, opustíte naše webové stránky alebo mobilné aplikácie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa netýkajú webových stránok týchto tretích strán.

6. Ochrana a uchovávanie

Spoločnosť De Heus prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, aby chránila vaše osobné údaje voči strate alebo protizákonnému použitiu. Spoločnosť De Heus má pravidlá bezpečnosti informácií a v tejto oblasti vzdeláva svojich zamestnancov.

Vaše osobné údaje sa uchovávajú na obdobie, ktoré je potrebné na účely uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, alebo v rozsahu, ktorý je potrebný na dodržiavanie právnych predpisov a nariadení a na riešenie sporov.

 

7. Vaše práva

Účasť, odstúpenie, odhlásenie odberu a právo namietať
Spoločnosť De Heus posiela e-maily a mobilné oznámenia iba v prípade, ak ste s tým vopred súhlasili. Počas registračného procesu si môžete vybrať, či chcete dostávať marketingové e-maily. Kedykoľvek sa môžete z odberu týchto e-mailov, marketingových e-mailov a relevantných mobilných oznámení odhlásiť tak, že kliknete na odkaz na odhlásenie odberu v e-maili, upravíte nastavenia komunikácie vo svojom účte MojeDeHeus, upravíte nastavenia svojho smartfónu (pre mobilné oznámenia) alebo nás kontaktujete (pozrite bod 7, kde nájdete svoje práva). Ak sa rozhodnete odhlásiť z odberu, stále od nás budete dostávať e-maily týkajúce sa vašich nákupov alebo našich služieb. Kedykoľvek môžete namietať voči používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Ak kontaktujete nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov, môžete si uplatniť všetky svoje práva v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov vrátane 1.) práva na prístup k svojim údajom, 2.) práva na opravu svojich osobných údajov, 3.) práva na vymazanie svojich osobných údajov, 4.) práva na obmedzenie spracovávania vašich údajov, 5.) práva na prenosnosť údajov a 6.) práva na námietky voči spracovávaniu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou špeciálneho postupu týkajúceho sa spracovávania údajov, ku ktorým ste poskytli svoj súhlas. Nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese infosk@deheus.sk . 

8. Ako udržiavame tieto pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vstúpili do platnosti 1. novembra 2018 a nahradili naše predchádzajúce pravidlá ochrany osobných údajov. Pravidlá ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované. Ich zmeny budú oznámené na webovej stránke alebo priamo vám.

9. Otázky?

Ak máte otázky alebo chcete požiadať o viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov alebo o týchto pravidlách ochrany osobných údajov, môžete poslať e-mail na adresu infosk@deheus.sk.