Faremný prístup

Spolupráca a súčinnosť na Vašej farme, to je De Heus

Spolupráca na farme

Každý deň navštevujeme tisíce fariem po celom svete. Špecialisti spoločnosti De Heus sú "k ruke" a teší sa z úzkej spolupráce s farmármi, ktorí poskytujú kľúčové poznatky o vzťahu medzi krmivom a tým, ako sa zvieratá chovajú, radia o výživových stratégiách, ktoré zodpovedajú fyziologickým potrebám zvierat, a podporujú správu fariem. Zameranie na jeden cieľ: udržiavať zvieratá zdravé a umožňovať optimálne produkciu.

Priebežne pracujeme na miestnych vylepšeniach

Naši technickí špecialisti sú vysoko kvalifikovaní a poskytujú služby "na farme" s pridanou hodnotou. Pomáhajú a radia zákazníkom v oblasti výživy, správy fariem, zdravie zvierat, chovu zvierat a tiež ohľadom celého radu krmív De Heus a ich použitia. Tento pravidelný úzky kontakt s farmárom je to, čo nás vedie. Praktické skúsenosti, ktoré zhromažďujeme z celého sveta, sú odovzdávané späť nášmu tímu, čo nám umožňuje neustále zlepšovať naše riešenia a služby, rozširovať naše vedomosti a zlepšovať zručnosti našich špecialistov po celom svete.

Žiadne dve farmy nie sú rovnaké, ani riešenie!

Každá farma je iná a vyžaduje vlastnú špecifickú stratégiu kŕmenie, aby zvieratá bola zdravá a mala optimálny výkon. V spoločnosti De Heus sa snažíme zlepšiť výkon a zabezpečiť pokoj, vyvíjať stratégie pre nákladovo efektívnu výrobu, ktorá sa tiež postará o dopad na životné prostredie a vždy rýchlo reaguje na zmeny na rôznych trhoch.

Váš prístup

Berieme do úvahy všetky aspekty vašej farmy

Vaša krmivo

Definujeme stratégiu kŕmenie na mieru vašej farme

Váš výkon

Pomáhame zlepšovať vaše výsledky a výkon

Deň s naším špecialistom

SPOLUPRÁCU A SÚČINNOST NA FARME, TO JE DE HEUS

Farmári využívajú naše skúsenosti

U každého chovateľa určujeme výživové potreby zvieraťa a definujeme stratégiu kŕmenie, aby sme mohli presne predpovedať výsledky týkajúce sa úžitkovosti. Pri definovaní vlastnej stratégie kŕmenie hrá úlohu mnoho rôznych aspektov a cieľov. Každý plán preto skúma všetky mysliteľné aspekty dnešného poľnohospodárstva. Pozrieme sa na mnoho premenných, ako je zdravie zvierat, genetika, dobré životné podmienky zvierat, miestne legislatíva, výživa, mikroklíma, dostupnosť surovín, správa fariem, dostupnosť krmív a dlhodobé i krátkodobé ciele.

Budúcnosť je podľa De Heus "udržateľnosť"

Pre zásobovanie potravinami sa svet do značnej miery spolieha na poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. Aby sme mohli uspokojivo reagovať na rýchlo rastúci dopyt po potravinách, potrebujeme udržateľný rozvoj.

Smerom k udržateľnej budúcnosti

Využite naše medzinárodné skúsenosti na Vašej farme

Ponúkame najnovšie poznatky a informácie z celého sveta. Naši špecialisti sa podieľajú na vývoji a používanie mnohých nových technológií a venujú osobitnú pozornosť zdieľanie De Heus know-how. To všetko má nesmierne pozitívny vplyv na výsledky každého farmára.

Naše služby na farme sa naďalej vyvíjajú a pokrývajú celú škálu, aby zabezpečili, že poľnohospodári majú všetko, čo potrebujú, aby boli úspešní. Tieto služby sa zameriavajú napríklad na:

  • Stanovenie správnych požiadaviek na živiny a stratégie kŕmenie prispôsobené miestnej situácii.
  • Poskytovanie prístupných vedomostí a skúseností (prípadové štúdie) v oblasti krmív, chovu zvierat a chovu hospodárskych zvierat.
  • Optimálne využitie surovín dostupných v lokalite farmy.
  • Zber údajov o farmách a ich premena na prehľady ako základ pre ďalšie vylepšenia a mnoho ďalších služieb na farme.