GLOBÁLNE VÝZVY

Smerom k udržateľnej budúcnosti

Globálne výzvy

Ako udržateľne zvyšujeme celosvetovú produkciu potravín? Podľa Svetového inštitútu zdrojov existujú tri veľmi veľké medzery, ktoré musíme prekonať, aby sme do roku 2050 mohli produkovať dostatok bezpečných a zdravých potravín.
Rozdiel v potravinách: rozdiel medzi množstvom potravín vyrobených v roku 2010 a množstvom potrebným na uspokojenie dopytu v roku 2050. Odhaduje sa na 7 400 biliónov kalórií, čo je o 56 percent viac kalórií ako v roku 2010.
Medzera v pôde: rozdiel medzi svetovou rozlohou poľnohospodárskej pôdy v roku 2010 a plochou požadovanú v roku 2050, za predpokladu, že výnosy plodín a pasienkov naďalej porastú minulými tempom. Odhaduje sa na 593 miliónov hektárov, čo je oblasť takmer dvakrát väčší ako India.
Medzera v emisiách skleníkových plynov: rozdiel medzi ročnými emisiami, ktoré pravdepodobne pochádzajú z poľnohospodárstva a zo zmien vo využívaní pôdy v roku 2050. Odhaduje sa na 15 gigaton ekvivalentu oxidu uhličitého.

Náš program zodpovedného kŕmenie

Program Responsible Feeding je náš dlhodobý program udržateľnosti zameraný na vytváranie hodnoty a vplyvu v rámci dodávateľských reťazcov výroby potravín, v ktorých pôsobíme.

Viac o zodpovednom kŕmenie

"Každý deň pracujeme na vytvorení lepšieho prístupu k bezpečnému a zdravému jedlu pre rastúcu svetovú populáciu." Robíme to tak, že svojim zákazníkom poskytujeme produkty a služby, ktoré potrebujú k starostlivosti o ich zvieratá a riadenia udržateľného rozvoja ich podnikania. "

Prečítajte si viac o našom príbehu

Co & Koen de Heus

Výkonní riaditelia De Heus

Miestny dopad

V globálnom meradle sú medzery, ktoré musíme preklenúť, obrovské. Vyzerajú takmer neprekonateľne. Ale keď sa sústredíte na tie aktivity, ktoré generujú najvyššiu miestny dopad, nie sú. Veríme v miestnej dopad. Vieme však tiež, že globálna prítomnosť prináša globálnu zodpovednosť.

Preto sme vyvinuli náš globálny program udržateľnosti okolo našich obchodných jednotiek. Trhy, na ktorých pôsobí, sa veľmi líšia, rovnako ako problémy, ktoré sú dôležité v ich miestnych komunitách. Program sa zameriava na miestne záväzky: uľahčenie a výzva obchodným jednotkám na definovanie cieľov a ambícií, ktoré spĺňajú očakávania miestnych zainteresovaných strán a vytvárajú zdieľanú hodnotu v ich dodávateľských reťazcoch.