Zodpovedné kŕmenie

Náš globálny program udržateľnosti

Náš program zodpovedného kŕmenie

Program Responsible Feeding je náš dlhodobý program udržateľnosti zameraný na vytváranie hodnoty a vplyvu v rámci dodávateľských reťazcov výroby potravín, v ktorých pôsobíme. Tento program nám umožňuje uprednostňovať príležitosti a aktivity, a to ako na podnikovej úrovni, ako aj na úrovni každej jednotlivej obchodnej jednotky. Program je postavený na štyroch pilieroch: Krmivo pre potraviny, Udržateľný dodávateľský reťazec, Podpora komunít a Prosperujúce zamestnancami.

Mgr. Zuzana Kouřilová

personální manažerka

Pre otázky týkajúce sa nášho prístupu k udržateľnosti

Spojte sa so Zuzkou

Krmivo pre výživu

Spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi, aby sme udržali zvieratá zdravé a zároveň optimalizovali výrobu bezpečných a zdravých živočíšnych bielkovín. Prostredníctvom zdieľanie znalostí neustále zlepšujeme premenu kŕmenie zvierat na živočíšne bielkoviny a profesionalizuje podnikanie poľnohospodárov. Prispievame k dostupnosti bezpečných a na výživu bohatých potravín, ktoré sa vyrábajú udržateľným spôsobom.

Krmivo pre výživu zahŕňa aktivity týkajúce sa nasledujúcich tém: bezpečnosť potravín, premena krmivá, zdravie zvierat, znižovanie antibiotík, používanie zvyškových tokov.

Udržateľný dodávateľský reťazec

Spolupracujeme so zákazníkmi a reťazovými partnermi na udržateľnom dodávateľskom reťazci od surovín po potraviny. Spolupracujeme s kľúčovými partnermi v dodávateľskom reťazci živočíšnych bielkovín, aby sme zaistili udržateľnosť nášho reťazca rozvojom nových poľnohospodárskych postupov a obchodných konceptov, efektívnym využívaním prírodných zdrojov a znižovaním emisií skleníkových plynov.

Pilier Udržateľný dodávateľský reťazec zahŕňa aktivity na nasledujúce témy: pôvod surovín, klíma, tj. Spotreba energie a skleníkové plyny, voda a odpad, ekosystémy a biodiverzita a dobré životné podmienky zvierat.

Podpora komunít

Máme pozitívny vplyv na rozvoj miestnych komunít a ekonomík a stimulujeme miestne podnikanie. Prostredníctvom našich hlavných činností dodávame miestnym komunitám ekonomickú a sociálnu hodnotu. Posilňujeme ekonomické postavenie a podporujeme osobný rozvoj poľnohospodárov-podnikateľov a ich rodín.

Pilier Podpora komunít zahŕňa aktivity na nasledujúce témy: miestnej komunity, tj. Životná úroveň, vzdelávanie, sociálne služby, infraštruktúra, podnikanie.

Prosperujúce zamestnanci

Poskytujeme bezpečné a inšpiratívne pracovné prostredie pre našich zamestnancov, aktívne stimulujeme celoživotné vzdelávanie a dávame našim zamestnancom pozitívny prínos pre spoločnosť.

Pilier prosperujúcich zamestnancov zahŕňa aktivity na nasledujúce témy: pracovné podmienky, pracovné prostredie, inklúzie, tj. rozmanitosť, profesionálny rozvoj, vedenie

Zistite viac o výzvach, ktorým čelíme

Ako udržateľným spôsobom zvyšujeme celosvetovú produkciu potravín?

Viac o našich výzvach