Výskum a vývoj

Naše poznatky zlepšujú Vaše výsledky

Zdravý a udržateľný prístup k chovu hospodárskych zvierat a rýb je zásadný

Toto je naše hlavné zameranie po celé roky. Vďaka rýchlo sa meniacim trhovým podmienkam a želania spotrebiteľov je schopnosť prispôsobiť sa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Investovali sme preto do siete výskumných fariem, aby sme vám dnes mohli priniesť zajtrajšie riešenia.

Viac o výskume na farmách

Rôzne druhy výskumu

Výskum tvorí základ pre každú inováciu, ktorú De Heus prináša vašej farme. Neustále sa venujeme zlepšovanie účinnosti krmív a zdravie zvierat.

 

 


Kvalita vo všetkých našich činnostiach

Kvalita je kľúčová. Už viac ako 100 rokov je pre nás hlavnou prioritou. Všetky naše výrobné závody spĺňajú najnovšie štandardy kvality a túto zásadu aplikujeme aj v našom výskume, procesoch a všetkých produktoch.

Viac o kvalite

Naše laboratóriá

V našich laboratóriách po celom svete denne kontrolujeme kvalitu vstupných surovín a hotových krmív. Na zabezpečenie kvality nášho krmiva sú k dispozícii pokročilé techniky. Aby bola zaistená spoľahlivosť analytických výsledkov, používajú naše laboratóriá riadiace systémy, ako sú externé kruhové testy. Uplatňovaním medzinárodných štandardov a metód udržiavame kontrolu kvality na najvyššej úrovni. Analytické metódy sú podobné vo všetkých laboratóriách De Heus kvôli porovnateľnosti a použitie údajov v našich formuláciách. Všetky dostupné znalosti a skúsenosti sú proaktívne zdieľané medzi našimi globálnymi laboratóriami.