Výskum a vývoj

Naše poznatky zlepšujú Vaše výsledky

Zdravý a udržateľný prístup k chovu hospodárskych zvierat a rýb je zásadný

Toto je naše hlavné zameranie po celé roky. Vďaka rýchlo sa meniacim trhovým podmienkam a želania spotrebiteľov je schopnosť prispôsobiť sa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Investovali sme preto do siete výskumných fariem, aby sme vám dnes mohli priniesť zajtrajšie riešenia.


Rôzne druhy výskumu

Výskum tvorí základ pre každú inováciu, ktorú De Heus prináša vašej farme. Neustále sa venujeme zlepšovanie účinnosti krmív a zdravie zvierat.

 

 


Kvalita vo všetkých našich činnostiach

Kvalita je kľúčová. Už viac ako 100 rokov je pre nás hlavnou prioritou. Všetky naše výrobné závody spĺňajú najnovšie štandardy kvality a túto zásadu aplikujeme aj v našom výskume, procesoch a všetkých produktoch.

Viac o kvalite

Naše laboratóriá

V našich laboratóriách po celom svete denne kontrolujeme kvalitu vstupných surovín a hotových krmív. Na zabezpečenie kvality nášho krmiva sú k dispozícii pokročilé techniky. Aby bola zaistená spoľahlivosť analytických výsledkov, používajú naše laboratóriá riadiace systémy, ako sú externé kruhové testy. Uplatňovaním medzinárodných štandardov a metód udržiavame kontrolu kvality na najvyššej úrovni. Analytické metódy sú podobné vo všetkých laboratóriách De Heus kvôli porovnateľnosti a použitie údajov v našich formuláciách. Všetky dostupné znalosti a skúsenosti sú proaktívne zdieľané medzi našimi globálnymi laboratóriami.