Starostlivosť o kvalitu a bezpečnosť potravín

07 októbra 2020
-
2 minúty

V spoločnosti De Heus sa vždy budeme snažiť zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť potravín. Samozrejme máme certifikáciu GMP.

Okrem toho niekoľko rokov spájame svoje sily s rôznymi partnermi v odvetví krmív pre ďalšie zlepšovanie bezpečnosti potravín vo všeobecnosti. Jedným z výsledkov je výrazné zníženie používania antibiotík v chove hospodárskych zvierat. A v Holandsku sa kŕmna zmes s antibiotikami už nevyrába a nedodáva.