Chovné samice

Ako chovateľ sa snažíte o odchov zdravých králikov, ktorí dobre rastú. Snažíte sa o najvyššiu možnú návratnosť investícií. Jedným z kľúčových momentov je vhodný výber krmiva.

Nejlepší řešení krmení v kombinaci s optimální podporou

Jiří Barták, DiS.
Špecialista pre králíky
Jiří Barták, DiS.
Špecialista pre králíky

Naše krmivá a služby

Krmivá a služby pre chovné samice

Ako chovateľ králikov sa zameriavate na dosiahnutie najlepších technických a ekonomických výsledkov. K tomuto výsledku prispieva krmivo, ustajnenie a dobré životné podmienky Vašich zvierat. Vo všetkých týchto oblastiach Vás podporíme prostredníctvom našich výkonnostných nástrojov, podpory farmy a samozrejme našich dobre vyvážených a na mieru šitých riešení krmív. Môžete si byť istí najlepšími technickými výsledkami.

Ďalšie produkty a služby

Spolupráca na farme, tým je De Heus výnimočné

Náš prístup založený na každodennej prítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postrehy pre podporu ďalších tisícov fariem po celom svete.

Viac o našom prístupe