Nosnice

Každá farma s nosnicami má svoju vlastnú jedinečnú kombináciu genetiky, ustajnenia, mikroklímy a managementu. Okrem toho má každý poľnohospodár svoje vlastné produkčné ciele. Vyvážená výživa v kombinácii s najlepšou podporou je nevyhnutná pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Preto spoločnost De Heus vyvíja riešenia v oblasti krmív, správy a zdravia prispôsobené miestnym trhovým podmienkam.

Najlepšie riešenia kŕmenia v kombinácii s optimálnou podporou

Ing. Jan Strašifták
Manažér sektoru hydiny
Ing. Jan Strašifták
Manažér sektoru hydiny

Vaša výhoda z nášho prístupu k nosniciam

Ako producent vajec usilujete o vysoko kvalitné vajcia, ktoré spĺňajú potreby vašich zákazníkov. Moderné nosnice zvyšujú ich produkciu. K naplneniu genetického potenciálu moderných nosníc a zvýšeniu produkcie vyžadujú vaše nosnice vysoko kvalitné výživové produkty, ktoré dokonale vyhovujú ich potrebám. Spoločne identifikujeme vaše potreby a analyzujeme farmu, aby sme mohli poskytnúť optimálnu kombináciu stratégií riadenia a výživy vo všetkých fázach života vašich nosníc. Týmto spôsobom vám môžeme pomôcť dosiahnuť vaše produkčné ciele.

Krmivá a služby

Krmivá a služby pre nosnice

Každá situácia s hydinou je iná. Správne riešenie kŕmenia je dôležité. De Heus sa prispôsobí Vašej jedinečnej situácii a poskytne Vám najlepšie riešenia a služby v oblasti krmív.

Viac produktov a služieb

Fit! program

Naša spoločnosť De Heus vyvinula špeciálny program pre kŕmenie nosníc pomenovaný Fit! Cieľom tohto inovačného programu výživy nosníc je brať do úvahy všetky možné aspekty kŕmenia nosníc počas znášky.

Viac o Fit! programe

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Poznáme odpovede na vaše otázky

Vápnik, fosfor a vitamín D3 sú dôležité nutričné faktory vo vzťahu ku kvalite škrupiny. Musíte však zohľadniť i ďalšie okolnosti. Pozrime sa na niektoré z nich: najskôr je potrebné poznať nutričné požiadavky sliepky. Menia sa s vekom zvierat. Napríklad u starších nosníc sa zvyšuje potreba vápnika, pretože majú k dispozícii menej vápnika z kostí. Po druhé, pri tvorbe škrupiny môže sliepka buď použiť vápnik priamo z krmiva, alebo ho mobilizovať zo svojich kostí. Tento mobilizačný proces uľahčuje vitamín D3 a uvoľňuje sa pri ňom tiež fosfor, ktorý sa z veľkej časti stráca. To podčiarkuje význam správneho obsahu fosforu a vitamínu D3 v krmive. Ďalším spôsobom, ako si s tým poradiť, je zvážiť načasovanie kŕmenia: tvorba škrupiny prebieha večer a v noci, takže vtedy je potreba vápnika najväčšia. Preto bude mať sliepka dodatočný prospech z vápnika v tomto úseku dňa, čo je možné dosiahnuť napríklad popoludňajším podávaním gritu.

Najdôležitejšie faktory, ktoré určujú produkčný potenciál kŕdľa, sú krmivo, voda, svetlo a klíma. Zároveň je to kombinácia všetkých uvedených faktorov, ktorá vytvára najlepšie podmienky pre optimálne zdravie a produkciu. Našťastie máme v spoločnosti De Heus špecialistov na výživu aj na manažment, ktorí vám pomôžu. Z hľadiska výživy ide o správne živiny poskytované v správnom množstve a v správnom čase. Začína to v priebehu chovu, kde vytvárate základ pre úspešnú produkčnú fázu. Vieme napríklad z vlastného výskumu, že telesná hmotnosť a zloženie v ranom veku už majú vplyv na znášku v druhej fáze produkcie. Pretože pri optimalizácii počtu vyprodukovaných vajec na sliepku pôsobí toľko faktorov, obráťte sa na odborníka, ktorý s vami prediskutuje vaše možnosti a poradí vám na základe konkrétnej situácie.

Farbu vaječného žĺtka možno ovplyvniť výživou, a to pridaním pigmentov. Pigmenty sú tiež známe ako karotenoidy a samotné kurča si ich nedokáže vyrobiť. V rôznych častiach sveta majú zákazníci rôzne preferencie, pokiaľ ide o farbu žĺtka. V spoločnosti De Heus chápeme dôležitosť plnenia očakávaní zákazníkov. Aby sme zabezpečili, že žĺtky vo vajciach vašich nosníc budú mať správnu farbu, získali sme v tejto oblasti rozsiahle znalosti. Posúdili sme a zhodnotili rôzne druhy karotenoidov dostupných pre kŕmenie nosníc. Vďaka pochopeniu účinnosti rôznych dostupných zdrojov môžeme vždy poskytnúť správne množstvo pigmentov pre požadovanú farbu.

V ideálnom prípade by veľkosť vajec nemala v období znášania príliš kolísať a mala by byť v kŕdli rovnomerná. V praxi vidíme, že sliepky, ktoré práve začali znášať vajcia, často produkujú vajíčka, ktoré sú relatívne malé, zatiaľ čo vajcia z druhej polovice produkcie sú pomerne ťažké. Existujú rôzne spôsoby kontroly veľkosti a jednotnosti vajec po celé znáškové obdobie. Napríklad jednotný kŕdeľ sliepok v priebehu chovu lepšie reaguje na zmeny výživy a manažment v prechodnej fáze a pravdepodobne povedie ku konzistentnejšej produkcii vajec na začiatku znášky. Hmotnosť tela ako takého a jeho stav na začiatku znášky ovplyvní aj hmotnosť vajec. Z hľadiska výživy je hmotnosť vajec určená hlavne príjmom, využitím a nutričnou hodnotou krmiva. Konečný účinok závisí od mnohých faktorov, ako sú teplota v hale, zdravie čriev a zvierat a tiež štruktúra krmiva a pomer bielkovín/energie.

V spoločnosti De Heus neustále hľadáme spôsoby, ako ešte viac zoptimalizovať náklady na krmivo. Na jednej strane sa spoliehame na inteligentné obstarávanie prísad a optimalizáciu výrobných procesov. Na druhej strane neustále zlepšujeme a optimalizujeme zloženie krmiva a dôsledkom tohto postupu je lepšie využitie živín a výkonnosť nosníc. Optimalizáciu je možné dosiahnuť napríklad dôkladnejším porozumením nutričným požiadavkám sliepok v rôznych vekových a produkčných fázach (presné kŕmenie), ako aj štúdiom jednotlivých (nových) zložiek z hľadiska ich stráviteľnosti a dostupnosti živín pre vtákov. Pri zlepšovaní kvality krmiva a dostupnosti živín môžu napokon pomôcť aj najnovšie technológie výroby krmív.