Hovädzí dobytok

Riešenia pre dojnice, mäsový dobytok, ovce, kozy a ďalšie

Ing. Aleš Klusoň

Manažér pre hovädzí dobytok

Potrebujete viac informácii?

Kontaktujte ma

Vaša farma je jedinečná!

Kľúčom pre našu podporu je pochopenie potrieb Vašej farmy. Aby sme Vám poskytli optimálnu podporu, vyvinuli sme širokú škálu špecializovaných služieb a jedinečný prístup pre každú fázu životného cyklu Vašich zvierat. Naši poradcovia zakladajú svoje integrované riešenia na miestnych znalostiach a výskumu v kombinácii s našimi celosvetovými skúsenosťami. Tento prístup posunie vašu farmu vpred.

Kde nás nájdeteDávky na mieru pre Vašu farmu

Vyvážené kŕmne dávky pre Váš dobytok sú nevyhnutné pre dosiahnutie najlepších výsledkov, dobrých výnosov alebo vysokej celoživotnej úžitkovosti Vašich zvierat. Špecifické vlastnosti týchto dávok však závisia na podmienkach Vašej farmy, type a množstve dodávaného krmiva a tiež na Vašich požiadavkách a cieľoch.

Viac o vlákninách

Znalosti a skúsenosti o prežúvavcoch

Riešenia výživy a managementu, ktoré Vašej farme ponúkame, sú založené na základnom a praktickom výskume. Okrem spolupráce s kľúčovými univerzitami, prevádzkujeme výskum vo vlastných skúšobných zariadeniach v terénnych podmienkach. To všetko je zamerané na čo najlepšie pochopenie situácie na farme. Naše globálne skúsenosti Vám pomôžu ťažiť z praktických poznatkov získaných na miestnych farmách.

Viac o našich výskumných a vývojových aktivitách

Spolupráca na farme, tým je De Heus výnimočné

Náš prístup založený na každodenné prítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postrehy pre podporu ďalších tisícov fariem po celom svete.

Viac o našom prístupe