Ryby

Trh akvakultúry sa rýchlo vyvíja. Dopyt po bezpečných a udržateľných zdrojoch rýb rastie. Akvakultúra musí uspokojiť náročnejšie a selektívnejší spotrebiteľov, ktorí uznávajú hodnotu výživných a udržateľne vyrábaných potravín. V spoločnosti De Heus úzko spolupracujeme s rybárstvom, aby sme týmto požiadavkám vyhoveli. Pre slovenský trh máme aktuálnu ponuku krmív na výkrm kapra.

Josef Kyncl
Špecialista
Josef Kyncl
Špecialista

Produkty a služby pre ryby

Akvakultúra

Naši špecialisti sú aktívne, podnikaví a vždy hľadajú riešenia pre zlepšenie a vyššiu návratnosť Vašej spoločnosti. V kombinácii s našim prístupom na farme alebo rybárstvo, širokou škálou krmív a služieb a našimi praktickými koncepty Vám tento základný prístup zabezpečí správnu radu v správny čas a najlepší výsledok a najvyššie rovnováhu na Vašej farme / rybárstvo.

Další produkty a služby

Náš výskum

V De Heus neustále zdokonaľujeme vlastné programy pre výživu jednotlivých druhov zvierat, aby sme dosiahli najlepších možných výsledkov. Vykonávame štúdie vo vlastných výskumných a vývojových zariadeniach v rôznych krajinách. Naše praktické skúsenosti a programy sú následne využívané v miestnych chovoch po celom s

Viac o našich výskumných programoch