Testovacie farmy

Pozeráme sa na každý detail farmárčenie

Testovacie farmy

Naše globálne testačných farmy sú umiestnené tam, kde je centrum vedomostí a technologická infraštruktúra pre konkrétnu skupinu zvierat. Napríklad Medzinárodné stredisko pre výživu ošípaných sa nachádza v Holandsku (vďaka výnimočnej povesti Holandska v chove ošípaných), zatiaľ čo naše Medzinárodné centrum pre výskum akvakultúry sídli v delte Mekongu vo Vietname.

Na našich testačných farmách vykonávame rôzne testy krmív pomocou širokej škály premenných. To nám umožňuje priamo určiť presný typ krmiva a okolnosti, ktoré zaistia silná, zdravé zvieratá a efektívne premenu krmiva.


Centrum pre výskum a vývoj v oblasti akvakultúry vo Vietname

Naše špecializované Centrum pre výskum a vývoj v oblasti vodného hospodárstva vo Vietname poskytuje testovanie pre širokú škálu druhov akvakultúry. Vnútorné zariadenie podporuje rozsiahle pokusy o vývoj krmiva v kontrolovaných podmienkach. Výsledky sú testované a overené v našich špeciálne navrhnutých vonkajších zariadeniach, ktorá úzko odrážajú výsledky akvakultúry farmy.

Centrum výskumu a vývoja funguje aj ako technologická laboratórium, kde sa zákazníci zúčastňujú vzdelávacích programov a demonštrácií, aby pomohli rozvíjať svoje poľnohospodárske a riadiace postupy.

Pre lepšiu výživu a poradenstvo

Spolupracujeme s chovateľmi hospodárskych zvierat a akvakultúry a medzinárodnými partnermi, ako je Univerzita v Toronte a Wageningen University v Holandsku. Cieľ je vždy rovnaký: začleniť tieto znalosti do našich nutričných produktov a služieb na zlepšenie výsledkov pre našich farmárov.

Viac o aplikovanom vývoji

Praktický výskum výživy ošípaných

Elsenpas je najmodernejším výskumným centrom výživy ošípaných spoločnosti De Heus. Spája všetky znalosti, ktoré spoločnosť De Heus získala po celom svete v spolupráci so svojimi zákazníkmi v oblasti chovu ošípaných a znalostných ústavy. Výskumné centrum funguje ako konvenčné moderné farma s prasnicami, prasiatka a na výkrm. Napodobňovanie skutočného sveta za kontrolovaných podmienok je predpokladom pre dôkladný výskum. Zriadenie výskumné farmy umožňuje spoločnosti De Heus vykonávať jedinečný nutričný výskum všetkých skupín zvierat a naprieč rôznymi skupinami zvierat, pre ktoré je možné tiež určiť dlhodobé účinky.

Podpora farmárov po celom svete

Farmári po celom svete čerpajú z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, ktoré potrebujú, je vždy nablízku. Vďaka našej rozsiahlej logistickej sieti môžeme rýchlo a efektívne zásobovať farmára kdekoľvek na svete.

Nájdete nás tu