Dosiahnite svojich cielov

My Vám pomôžeme

De Heus s.r.o.

Spoločnosť De Heus s.r.o. vyrába kŕmne zmesi, premixy a koncentráty pre hospodárske zvieratá. K ich výrobe používame suroviny prvotriednej kvality a čerpáme z dlhoročných skúseností našej materskej spoločnosti De Heus Animal Nutrition, čo zaisťuje vysokú kvalitu našich produktov.

V r. 2020 sme otvorili novú výrobňu kŕmnych zmesí v Kendiciach pri Prešove. Nová továreň v hodnote 10 miliónov eur dokáže vyrobiť až 200 tisíc ton krmív ročne a môže tak zásobovať východnú polovicu Slovenska a priľahlé časti Poľska a Maďarska. Dalšie továrne De Heus pokrývajúci západnú časť Slovenska sú v Českej republike v Marefách u Bučovic a v Běstoviciach pri Chocni s výrobou 250 tisích ton ročně. 


De Heus s.r.o. - Kendice pri Prešove

Kendice 146, PSČ 082 01
+421 918 217 441
 

Naša firemná kultúra je unikátna

Na to, aby sme dosiahli naše ciele, sú nevyhnutní nadšení a oddaní zamestnanci. Ľudia, ktorí prejavujú podnikateľského ducha, odhodlanie a vedúce postavenie, môžu prispieť k rastu a úspechu našej spoločnosti teraz aj v budúcnosti!

Firemná kultúra

O Kendiciach

Kendice ležia v severnej časti Košickej kotliny v doline Torysy. Osídlenie v neolite - sídlisko bukovohorskej kultúry, neolit s kanelovanou keramikou, púchovskej kultúry z doby rímskej a sídlisko z doby veľkomoravskej. Uhorský kráľ Belo IV. v roku 1249 daroval majetok zemanom v doline Svinky, ktorý na východe susedil s pozemkami užívanými poddanými z Kendíc. Je to najstaršia písomná správa o Kendiciach Koncom 13. storočia sa stala majetkom zemana Petra z rodu Abovcov a magistra Jóba.

 

Z histórie Kendic

V roku 1427 tu hospodárilo okolo 30 poddanských domácností. V 14. storočí bola súčasťou panstva hradu Šariš. V roku 1600 bolo v sídlisku 28 poddanských domov, kúria zemanov, evanjelický kostol augsburského vyznania, fara. Od 15. do 17. storočia sa odlišovali Malé a Veľké Kendice. V roku 1787 bolo v obci 84 domov a 641 obyvateľov (početní želiari), v roku 1828 bolo v obci 98 domov a 704 obyvateľov, v roku 1900 bolo 604, v roku 1970 počet 1365. Boli roľníci, obchodovali s obilím a dobytkom. V 19. storočí sa v obci ťažil piesok. Rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1819, kaštieľ z roku 1792, kúria a kaplnka z prvej polovice 19. storočia.

De Heus v Kendiciach

A potom…

Aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať optimálne služby, snažíme sa im byť čo najbližšie. Preto v marci 2018 kúpila spoločnosť De Heus Animal Nutrition starú továreň bývalého Poľnonákupu Torysa so sídlom v Kendiciach pri Prešove, aby vybudovala najmodernejší závod na výrobu krmív pre hospodárske zvieratá na celom Slovensku. 

Kapacita až 200 tis. ton krmív ročne pre ovce, hovädzí dobytok, ošípané a hydinu nám umožňuje zásobovať stredné a východné Slovensko a priľahlé časti Maďarska a Poľska. Súčasťou areálu je aj obilné silo s kapacitou 20 tis. ton, a preto sme schopný farmárom ponúknuť tiež výkup obilia.

V roku 2020 bola továreň spustená ako De Heus s.r.o.

Certifikované niekoľkými medzinárodnými systémami kvality

Aby sme zaistili akosť našich produktov aj prísad, sme certifikovaní pre niekoľko medzinárodných systémov kvality, ako je GMP +.

Viac o našich certifikátoch