Výkrm ošípaných

Chovatelia ošípaných vykrmujú svoje ošípané a pracujú v prostredí, kde je veľmi dôležitá účinnosť. Na jednej strane musí vyrábať za nízku cenu, na druhej strane stále viac spotrebiteľov požaduje produkciu so zameraním na zdravie a dobré životné podmienky zvierat. V De Heus vieme, ako si s touto situáciou poradiť. Počas fázy odchovu a výkrmu potrebujú Vaše ošípané najväčší príjem krmiva, čo navyšuje cenu. Z našej spolupráce s poľnohospodármi priamo na farmách Vám môžeme poskytnúť podnetné rady založené na ich farmárskych cieľoch a tiež s ohľadom na dennej potreby ich ošípaných v oblasti živín. S týmto prístupom sme si istí, že účinnosť kŕmenie je na najvyššej úrovni. V kombinácii s našimi nástrojmi podporujeme poľnohospodárov pri dosahovaní ich poľnohospodárskych cieľov.

František Varga
Špecialista pre ošípané
František Varga
Špecialista pre ošípané

Vaše benefity z našich skúseností z výkrmu ošípaných

Ako poľnohospodár sa s najväčšou pravdepodobnosťou sústredíte na znižovanie výrobných nákladov a zvyšovanie pridanej hodnoty. Zlepšenie technických výsledkov a zníženie nákladov na krmivo sú primárne metódy znižovania výrobných nákladov. Chápeme, že môžete zlepšiť svoje technické výsledky iba používaním výživových produktov, ktoré dokonale vyhovujú Vašim potrebám zvierat. S našimi potravinového riešeniami v kombinácii s našou podporou manažmentu môžete dosiahnuť vlastných individuálnych cieľov farmy. Okrem prispôsobených nutričných riešenie pre Vaše ošípané ponúkame špičkové podporná riešenie k dosiahnutiu Vašich chovateľských cieľov.

Krmiva a služby

Krmivá a služby pre výkrm ošípaných

Ako chovateľ ošípaných sa zameriavate na dosiahnutie najlepších technických a ekonomických výsledkov. K tomuto výsledku prispieva krmivo, systém ustajnenia a dobré životné podmienky Vašich zvierat. Vo všetkých týchto oblastiach budete podporovaní prostredníctvom našich výkonnostných nástrojov, podpory farmy a samozrejme našich dobre vyvážených a na mieru šitých riešení krmív. Budete si teda istí najlepšími technickými výsledkami.

Další krmiva

Odovzdávanie skúseností

Aby sme dosiahli najlepšie výsledky na Vašej farme, cítime potrebu zlepšiť náš prístup a riešenie kŕmenie pre jednotlivého chovateľov ošípaných a celý reťazec. Naše celosvetové skúsenosti v chove ošípaných sa premietajú do praktických miestnych riešení. A skúsenosti každým dňom rastú vďaka intenzívnym výskumným programom v našich vlastných zariadeniach pre výskum a vývoj. S cieľom ponúknuť Vám najlepšie ekonomické a technické riešenia pre Vaše prasnice, prasiatka a výkrm vo Vašej konkrétnej situácii. Vezmeme Vaše ciele v oblasti zdravia zvierat, ciele uniformity a kvalitu Vášho konečného produktu ako náš základný východiskový bod.


Často kladené otázky

Poznáme odpovede na vaše otázky

Podľa požadovaného priemerného denného prírastku sa stanovuje potrebný objem živín. To však nie je jediný parameter, ktorý určuje potrebné množstvo, pretože napríklad prasnica vyžaduje iné hodnoty energie a lyzínu než kanec na dosiahnutie rovnakého prírastku. Výživové požiadavky sú ovplyvnené aj zdravotným stavom zvierat na farme. Uvedené faktory rozhodujú o denných požiadavkách na živiny a na ich základe treba stanoviť zloženie krmiva. Dôležitý je aj príjem krmiva a tiež sa určuje, aké husté by krmivo malo byť. Všetky uvedené faktory spoločne určia, ako by mali vyzerať plány kŕmenia. Aby ste dosiahli požadovaný priemerný denný prírastok, požiadajte miestneho obchodného zástupcu o pomoc pri definovaní najlepšej stratégie kŕmenia (zloženie krmiva a plán kŕmenia).

Lacné diétne krmivo (náklady na krmivo/100 kg) automaticky neznamená najnižšie náklady na krmivo/kg. Lacné krmivo bude pravdepodobne nevyvážené, a preto s 1 kg krmiva dosiahnete menší prírastok v porovnaní s drahším krmivom (náklady na krmivo/100 kg), čo nakoniec povedie k vyšším nákladom na krmivo/100 kg. Najlepší príjem krmiva/kg pre cieľový prírastok sa vždy dosiahne podaním presne požadovaného množstva živín. Nedostatočná ponuka živín má za následok nedosiahnutie stanoveného prírastkového cieľa, zatiaľ čo nadmerná ponuka živín povedie k zvýšeniu nákladov na krmivo/kg, pretože sa nevyužijú všetky živiny, hoci sa za ne vynaložili peniaze. Špecialista zo spoločnosti De Heus disponuje takými znalosťami, aby pre vás vypracoval plán výživy a kŕmenia, s ktorým dosiahnete stanovené ciele s najoptimálnějším prísunom živín.

Vytváranie chudého mäsa a ukladanie tukov je možné riadiť prostredníctvom výživy, ako aj prostredníctvom manažmentu. V manažmente ide skôr o realizačnú stratégiu (napr. rôzny vek). Vo výžive existuje niekoľko živín, ktoré ovplyvňujú ukladanie chudého mäsa a tukov. Ďalšie informácie získate u miestneho obchodného zástupcu De Heus.

Žalúdočné vredy sú jedným z hlavných dôvodov úmrtnosti u prasiat kŕmených tzv. finišermi. Žalúdočné vredy sú spôsobené žalúdočnou tekutinou s nízkym pH, ktorá dráždi hornú časť žalúdka. Táto časť žalúdka je menej chránená pred kyselinami. Zníženie výskytu žalúdočných vredov možno dosiahnuť výživou, vytvorením stabilnejšieho obsahu žalúdka, čo znamená, že na povrchu nebude tekutá vrstva. To sa dá dosiahnuť použitím konkrétnych zdrojov vlákniny a tiež použitím hrubšie namletých surovín.