Hydina

Riešenia pre brojlerov, nosnice a ďalšie druhy

Ing. Jan Strašifták

Manažér sektoru hydiny

Máte záujem o ďalšie informácie?

Neváhajte ma kontaktovať

Napomáhame ku zdravým kurčatám a Vašim úspechom na farme

Aktívne rozvíjame nové znalosti intenzivnymi výskumovými programami vo vlastných výskumných a vývojových zariadeniach v Európe a Ázii. S cieľom Vám ponúknuť najlepšie výživové, ekonomické a technické riešenia pre všetky druhy genetiky za všetkých okolností. Berieme si Vaše ciele v oblasti zdravia a produkcie zvierat a kvalitu Vašeho konečného produktu ako náš základný východiskový bod.


Kvalita vo všetkých našich činnostiach

Kvalita je kľúčová. Už viac ako 100 rokov je pre nás hlavnou prioritou. Všetky naše výrobné závody spĺňajú najnovšie štandardy kvality a túto zásadu aplikujeme aj v našom výskume, procesoch a všetkých produktoch.

Viac o kvalite

Výskum

De Heus neustále zdokonaľuje svoje hydinové programy, aby dosiahol najlepšie výsledky na Vašej farme. Naše celosvetové skúsenosti s chovom hydiny sa premietajú do praktických miestnych riešení. A skúsenosť každým dňom rastie vďaka intenzivnym výzkumným programom v našich vlastných výzkumných a vývojových zariadeniach v Európe a Ázii. S cieľom ponúknuť Vám najlepšie ekonomické a technické riešenia pre všetky druhy plemien za každých okolností. Vezmeme si Vaše ciele v oblasti zdravia a uniformity zvierat a kvalitu Vášho koncového produktu ako náš základný východiskový bod.

 

Skúsenosti s hydinou

Vďaka najnovším a najlepším poznatkom o hydine sa Vaša farma nasmeruje vpred. Prostrednictvom De Heus máte prístup k týmto novým poznatkom získaných na našich vlastných testovacích farmách, zariadeniach pre výzkum a vývoj a u (R & D-)  partnerov. Tieto postrehy Vám prinášame praktickým spôsobom prostredníctvom našich špecialistov, nástrojov, článkov a mimo kurz v našich riešeniach kŕmenia. S našimi nástrojmi pre riadenie a našimi radami, napríklad ohľadom ventilácie, chovu, vodného hospodárstva a správy krmív, vy a De Heus spolupracujete na dosiahnutiu vašich chovatelských cieľov.


Koncept CoolCare®

Tepelný stres je bežný jav v mnohých krajinách po celom svete. Tepelný stres vytvára u Vašich zvierat fyziologickú disbalanciu. Táto disbalancia negatívne ovplyvňuje zdravotný stav, welfare a produkciu. To vedie k znižovaniu ekonomického profitu fariem. Nie je toto dobrý dôvod na prevenciu a na eliminaciu tepelnéh

Viac o koncepte CoolCare® pre hydinu

Spolupráca na farme, tým je De Heus výnimočné

Náš prístup založený na každodenné prítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postrehy pre podporu ďalších tisícov fariem po celom svete.

Viac o našom prístupe