Prasnice

Zdravé prasnice produkujú zdravé a dobre rastúce prasiatka, to je krmenie prasníc. Začína to pohľadom na Vaše individuálne ciele na farme a na požiadavky prasníc. Spojením požiadavkou Vašich prasníc a hĺbkovou analýzou Vašej jednotlivej farmy sme schopný poskytnúť najlepšie rady a riešenia. Kŕmenie prispôsobiť Vášmu miestu situácii a individuálnym cieľom.

Najlepšie výživové riešenie v kombinácii s optimálnou podporou

František Varga
Špecialista pre ošípané
František Varga
Špecialista pre ošípané

Krmiva a služby

Krmiva a služby pre prasnice

Ako chovateľ prasníc sa sústredíte  na dosiahnutie najlepších technických a ekonomických výsledkov. K tomuto výsledku prispieva krmivo, systém ustajnenia a dobré životní podmienky Vašich zvierat. Vo všetkých týchto oblastiach budete podporovaný prostredníctvom našich výkonnostných nástrojov , podpory farmy a samozrejme našich dobre vyvážených a na mieru šitých riešení krmív. Budete si teda istí najlepšími technickými výsledkami.

Ďalšie krmiva a služby

Váš prospech z nášho prístupu k chovu prasníc

Uvedomujeme si, že každá situácia na farme je iná. Každý farmár má svoje vlastné ciele. Vízia spoločnosti De Heus preto spočíva v tom, že neexistuje žiadne univerzálne riešenie pre chov vysoko produktívnych prasníc. K posúdeniu požiadavkou je nutné meranie telesného stavu. Stav tela v kombinácii z Vaším výkonnostným cieľom určuje prípadné denní nutričné požiadavky, a preto je príjem krmiva na prvom mieste. Na základe telesnej kondície a príjmu krmiva a vašich výkonnostných cieľov je spoločne s Vami navrhnutý individuálny prístup na farme.

Zistite viacej o tom, ako dosiahnuť zdravý a rýchly rast Vašich prasiatok

Odstavenie je dôležitou udalosťou v živote prasiatok. Tu sa prasiatka učia prechádzať z tekutého na pevné krmivo. Zistite viacej o tom, ako Vás môžeme v tomto kritickom období podporiť.

Viacej o našej revolučnej koncepcii výživy prasiatok

Často kladené otázky

Poznáme odpovede na vaše otázky

Počet celkovo narodených prasiatok závisí hlavne od počtu ovulovaných oocytov. Rast a vývoj oocytov začína už v predchádzajúcom období laktácie. Počet ovulácií, a teda aj celkový počet narodených prasiatok, negatívne ovplyvňuje záporná energetická bilancia, ktorá vedie k významnej strate telesnej kondície. Počet ovulovaných oocytov tiež pozitívne ovplyvňuje stimulácia produkcie hormónov potrebných na ovuláciu v období medzi odstavením a insemináciou. Produkciu hormónov môže podporiť špecializovaná, tzv. preplachovacia strava.

 

Počet živo narodených prasiatok je ovplyvnený hlavne celkovým počtom narodených prasiatok a počtom mŕtvo narodených prasiatok, pretože počet živo narodených prasiatok sa počíta ako celkový počet narodených mínus mŕtvo narodené.

Počet živo narodených prasiatok závisí od celkového počtu prasiatok, pretože ak je celkový počet narodených prasiatok nízky, bude nízky aj počet živo narodených prasiatok. Ak chcete toto číslo zvýšiť, pozrite sa do odpovede na predchádzajúcu otázku, zistíte, ako to môžete zlepšiť. Ďalším významným dôvodom nižšieho počtu živo narodených prasiatok je vysoký počet mŕtvo narodených prasiatok. Ak je počet celkovo narodených prasiatok vysoký, ale súčasne je vysoký aj počet mŕtvo narodených prasiatok, počet živo narodených prasiatok bude v konečnom dôsledku nízky. Hlavným dôvodom vysokého počtu mŕtvo narodených prasiatok je príliš dlhý pôrod. Ak prasiatka zostávajú príliš dlho v pôrodných cestách, môžu byť dlho bez kyslíka, a preto pri pôrode uhynú.

Pôrod môže trvať príliš dlho, ak prasnice nemajú dostatok energie a dostatok vápnika. Energia a vápnik sú potrebné pre svalové kontrakcie, ktoré sú nutné na posúvanie prasiatok pôrodnými cestami. Špecializovaná prechodová diéta prasníc je zameraná na optimálny prísun energie a vápnika na stimuláciu pôrodu. Plán výživy môže okrem voľby krmiva podporiť aj postup pôrodu na lepšie rozloženie prísunu živín v priebehu dňa a prísun živín v potrave čo najbližšie k nástupu pôrodného procesu. Nakoniec je možné podporiť pôrodný proces asistenciou pri pôrode.

Hmotnosť prasiatok pri odstave sa dá zvýšiť väčšou produkciou mlieka u prasníc a zvýšeným príjmom tekutého krmiva. Produkciu mlieka u prasníc možno zvýšiť úpravou režimu kŕmenia prasníc v období laktácie. Okrom toho je možné upraviť zloženie krmiva pri laktácii, pretože vyššia produkcia mlieka si vyžaduje viac živín. Spoločnosť De Heus má prehľad o tom, aké živiny treba upraviť tak, aby sa dosiahla zvýšená produkcia mlieka prasníc. Je dôležité sledovať vývoj telesnej kondície prasníc, pretože zvýšená produkcia mlieka často vedie k podstatnému znižovaniu telesnej kondície prasníc. Preto je dôležité zamedziť strate telesnej kondície v priebehu nasledujúcej gravidity, aby sa prasnice pripravili na dobrú produkciu mlieka pri budúcom pôrode.

Hoci je príjem živín pre prasiatka z tekutého krmiva obmedzený v porovnaní s mliekom od prasnice, tekuté krmivo aj tak prispieva k zvýšeniu odstavnej hmotnosti prasiatok. Spoločnosť De Heus ponúka špecializované tekuté krmivo, ktoré možno dopĺňať krmivom pre prasnicu. V týchto režimoch kŕmenia je dôležitý výber surovín, pretože mladé prasiatka nie sú schopné stráviť všetky suroviny rovnako ako staršie ošípané. Spoločnosť De Heus ponúka veľa odporúčaní pre správu výkrmu na maximalizáciu príjmu tekutého krmiva v pôrodni.

 

I když je příjem živin pro selata pomocí tekutého krmení omezený ve srovnání s mlékem od prasnice, stále přispívá ke zvýšení hmotnosti odstavu selat. De Heus má specializovanou tekutou stravu, kterou lze doplňovat krmivem pro prasnici. V těchto dietách je důležitý výběr surovin, protože mladá selata nedokážou strávit všechny suroviny stejně jako starší prasata. De Heus má mnoho doporučení pro správu, aby maximalizoval příjem krmiva u těchto krmiv pro tekuté krmení na porodně.

Hlavným dôvodom úmrtnosti v pôrodni je rozdrvenie prasiatok. Najväčšia časť strát spôsobených úhynom pri pôrode tak spadá do prvých 4 dní po odstave. Prasiatka hrozí vyššie riziko rozdrvenia, keď sú menej vitálne. Znížená vitalita je často spojená s príliš dlhým pôrodným procesom, ktorý spôsobuje nedostatok kyslíka.

Rady na zvýšenie rýchlosti pôrodu sú k dispozícii v téme častých otázok „Počet narodených prasiatok“. Ďalšou príčinou poklesu vitality je hlad. Jedným z dôvodov hladu je príliš nízka produkcia mlieka u prasnice. Môže ju spôsobiť veľmi slabý kŕmny program, a teda aj nedostatočný denný prísun živín, čo má za následok príliš slabú tvorbu mlieka.

Určitý podiel na tom môže mať aj voľba laktačnej stravy, pretože pri veľkom vrhu s mnohými prasiatkami je potrebná koncentrovanejšia strava, aby sa dosiahol dostatočný príjem živín a dostatočne vysoká produkcia mlieka. Pri znižovaní počtu menej vitálnych prasiatok hrá dôležitú úlohu aj vedenie, z pohľadu pomoci prasiatkam pri hľadaní strukov a dobrej distribúcie mledziva vo všetkých sekciách. Prasiatka, ktoré zostávajú dlho za prasnicou, pretože nedokážu nájsť struky, spotrebujú veľa energie na udržanie správnej telesnej teploty. Keďže nemajú k dispozícii veľa energetických zásob, hrozí im, že budú menej dôležité. Preto ich treba presunúť na vemeno, aby dokázali nájsť struky a vypiť kolostrum, ktoré obsahuje energiu zvyšujúcu vitalitu.

Napokon je tiež dôležitá distribúcia mledziva medzi prasiatkami, v opačnom prípade najsilnejšie prasiatka všetko vypijú a slabším kusom zostane len obmedzené množstvo. To má za následok riziko hladu slabších prasiatok, ktoré sú napokon menej vitálne a hrozí im vyššie riziko rozdrvenia. Riadenie prísunu mledziva tak umožní lepšie rozloženie príjmu mledziva pre prasiatka z daného vrhu.