Ošípané

Riešenie pre prasiatka, prasnice a výkrm ošípaných

František Varga

Špecialista pre ošípané

Máte záujem o ďalšie informácie?

Neváhejte ma kontaktovať

Prispievame k chovu zdravých ošípaných a vyššiemu výkonu Vašej farmy

Ako chovateľ ošípaných sa zameriavate na dosiahnutie najlepších technických a ekonomických výsledkov. K tomuto výsledku prispieva krmivo, systém ustajnenia a dobré životné podmienky vašich zvierat. Vo všetkých týchto oblastiach budete podporovaní prostredníctvom našich výkonnostných nástrojov, podpory farmy a samozrejme našich dobre vyvážených a na mieru šitých riešení krmív. Budete si teda istí najlepšími technickými výsledkami.

Spolupráca na farme, tým je De Heus výnimočné

Náš prístup založený na každodenné prítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postrehy pre podporu ďalších tisícov fariem po celom svete.

Viac o našom prístupe

Kvalita vo všetkých našich činnostiach

Kvalita je kľúčová. Už viac ako 100 rokov je pre nás hlavnou prioritou. Všetky naše výrobné závody spĺňajú najnovšie štandardy kvality a túto zásadu aplikujeme aj v našom výskume, procesoch a všetkých produktoch.

Viac o kvalite

Služby a rady pre posun Vašej farmy vpred

Vďaka najnovším a najlepším poznatkom o chove ošípaných sa vaše farma nasmeruje vpred. Prostredníctvom De Heus máte prístup k týmto novým poznatkom získaným na našich vlastných moderných testovacích farmách, zariadeniach pre výskum a vývoj a (R & D) partnerov. Tieto postrehy Vám prinášame praktickým spôsobom prostredníctvom našich špecialistov, nástrojov, článkov a mimo kurz v našich riešeniach kŕmenie. S našimi nástrojmi pre správu a našimi radami spolupracujete s De Heus na dosiahnutie zdravších zvierat alebo lepších technických výsledkov pri dosahovaní Vašich farmárskych cieľov.

Odovzdávanie skúseností

Aby sme dosiahli najlepšie výsledky na Vašej farme, cítime potrebu zlepšiť náš prístup a riešenie kŕmenie pre jednotlivého chovateľov ošípaných a celý reťazec. Naše celosvetové skúsenosti v chove ošípaných sa premietajú do praktických miestnych riešení. A skúsenosti každým dňom rastú vďaka intenzívnym výskumným programom v našich vlastných zariadeniach pre výskum a vývoj. S cieľom ponúknuť Vám najlepšie ekonomické a technické riešenia pre Vaše prasnice, prasiatka a výkrm vo Vašej konkrétnej situácii. Vezmeme Vaše ciele v oblasti zdravia zvierat, ciele uniformity a kvalitu Vášho konečného produktu ako náš základný východiskový bod.

Podpora farmárov po celom svete

Farmári po celom svete čerpajú z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, ktoré potrebujú, je vždy nablízku. Vďaka našej rozsiahlej logistickej sieti môžeme rýchlo a efektívne zásobovať farmára kdekoľvek na svete.

Nájdete nás tu