Služby a poradenstvo

Viac ako výživa zvierat

Široká ponuka služieb

Sme plnohodnotným dodávateľom výživy a poskytujeme našim zákazníkom koncepty výživy, ktoré zaisťujú maximálne zdravie zvierat a optimálny výkon. Ďalej im poskytujeme služby a rady, ktoré potrebujú k rozvoju ich podnikania.

Naši špecialisti sú podporovaní odborníkmi na širokú škálu tém. Od veterinárov, ktorí sa špecializujú na jeden druh, odborníkmi na prúdenie vzduchu a vnútornú klímu stajní a od odborníkov na zloženie tekutých krmív z vedľajších produktov pre ošípané až po odborníkov vyškolených v optimalizácii dojacích robotov pre dojnice.


Spolupráca na farme, tým je De Heus výnimočné

Náš prístup založený na každodennej prítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postrehy pre podporu ďalších tisícov fariem po celom svete.

Viac o našom prístupe

Žiadne dve farmy nie sú rovnaké, ani riešenie!

Každá farma je iná a vyžaduje vlastnú špecifickú stratégiu kŕmenia, aby zvieratá boli zdravé a mali optimálny výkon. V spoločnosti De Heus sa snažíme zlepšiť výkon a zabezpečiť pokoj, vyvíjať stratégie pre nákladovo efektívnu výrobu, ktorá sa tiež postará o dopad na životné prostredie a vždy rýchlo reaguje na zmeny na rôznych trhoch.

Váš prístup

Berieme do úvahy všetky aspekty vašej farmy

Vaše krmivo

Definujeme stratégiu kŕmenie na mieru vašej farme

Váš výkon

Pomáhame zlepšovať vaše výsledky a výkon


Služby obecné

Naše služby

Každá situácia s chovom zvierat je iná. Správne riešenie je dôležité. De Heus sa prispôsobí Vašej jedinečnej situácii a poskytuje Vám najlepšie riešenia a služby.

Ďalšie produkty a služby