Aplikovaný výskum

Základ pre lepšiu výživu na každej farme

Prevádzanie poznatkov do praktických riešení

Sme presvedčení, že výskum by mal odrážať poľnohospodársku prax. Naše ciele sú definované kľúčovými problémami, ktorým každý deň čelia naši chovatelia hospodárskych zvierat a rýb. Stanovujeme realistické ciele a snažíme sa dosiahnuť výsledky v stanovených časových lehotách, často v spolupráci s nezávislými vedeckými ústavmi, pokiaľ je to prospešné.

Tieto princípy výskumu ponúkajú trhu a našim poľnohospodárom najväčšiu pridanú hodnotu v krátkom časovom rámci. Poznatky možno rýchlo previesť na výživové riešenie, aby poľnohospodári mohli čo najrýchlejšie ťažiť z našich zistení. Náš praktický výskum nám umožňuje neustále zlepšovať naše koncepty krmív, čo vedie k lepším výsledkom zákazníkov.

Posunutie sa vpred

Investície do nášho výskumného centra je úplne v súlade s našou stratégiou: ďalej kombinovať znalosti a výskum a využívať ich k vývoju inovatívnych produktov pre kŕmenie zvierat. Naše výskumné centrum vykonáva výživový výskum týkajúci sa praktických otázok. Nové zloženie, suroviny, prísady alebo aktuálne výživové problémy sú starostlivo skúmané. To umožňuje rýchlo previesť nové poznatky do praxe vo forme inovatívnych krmív pre zvieratá a vedomostí, ktoré možno zdieľať v medzinárodnom sektore chovu hospodárskych zvierat a akvakultúry.

Inovatívná analýza dát

Jedna zo silných stránok nášho výskumného centra spočíva v obrovskom množstve dát, ktoré sú zhromažďované a analyzované. Tieto dáta sú analyzované na úrovni jednotlivého zvieraťa vzťahujúce sa ku každému kroku jeho životného cyklu. Premenné ako rast, produkcia mlieka a kvalita vajec sú zdokumentované. V kombinácii s krmivom, podnebím a starostlivosťou to poskytuje východiskové body pre ďalšiu analýzu a výskum. To umožňuje objavenie nových spojení a poznatkov a zrýchlenie rastu vedomostí. Databáza ponúka rad nových možností pre zlepšenie krmív, služieb a poradenstva poľnohospodárom.


Podpora farmárov po celom svete

Farmári po celom svete čerpajú z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, ktoré potrebujú, je vždy nablízku. Vďaka našej rozsiahlej logistickej sieti môžeme rýchlo a efektívne zásobovať farmára kdekoľvek na svete.

Nájdete nás tu