Morky

Súčasné plemená moriek majú dobrý potenciál pre dosiahnutie dobrých technických výsledkov za optimálnych podmienok. Ako producent moriek chcete tento potenciál naplniť vo svojích podmienkach. Na dosiahnutie najlepších technických a ekonomických výsledkov je potrebná kombinácia výživových produktov a podpory farmy. De Heus vyrába vysoko kvalitné výživové produkty vo vynikajúcom sortimente pre morky, založené na našom celosvetovom výskume, vývoji a skúsenostiach. Miestna produkcia a implementácia krmivového programu spolu s podporou na farme sú kľúčom k úspechu na vašej farme.

Najlepšie riešenie kŕmenia v kombinácii s optimálnou podporou

Ing. Jan Strašifták
Manažér sektoru hydiny
Ing. Jan Strašifták
Manažér sektoru hydiny

Vaše benefity z nášho prístupu k chovu moriek

Náš prístup vo výžive moriek je splnenim požiadaviek na optimálnu produkciu krmív a podpory. Naše riešenia sú vedecky formulované tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám, na základe najnovšieho výskumu a našich celosvetových skúseností. Naším cieľom je kŕmiť morky podľa ich genetického potenciálu.

KRMIVÁ A SLUŽBY

Krmivá a služby pre morky

Ako chovateľ moriek usilujete sa o najlepšie technické a ekonomické výsledky. K tomuto výsledku prispieva krmivo, systém ustajnenia a dobré životné podmienky Vašich zvierat. Preto potrebujete partnera, ktorý Vás bude podporovať vo všetkých týchto oblastiach. De Heus a.s. má svoje korene v chove hydiny, takže si môžete byť istí najlepšími výsledkami.

Viac produktov a služieb

Výskum hydiny

De Heus neustále zdokonaľuje svoje hydinové programy, aby dosiahol najlepšie výsledky na vašej farme. Naše praktické skúsenosti s chovom hydiny po celom svete sú využívané v miestnych programoch. De Heus vykonáva výskum vo vlastných výskumných a vývojových zariadeniach v rôznych krajinách.

Viac o našich výskumných programoch

Často kladené otázky

Poznáme odpovede na vaše otázky

Dobrý štart kŕdľa zvýši jeho šance na kvalitný výkon v neskoršom veku. Okrem vytvorenia správneho prostredia, ako je teplota haly a prístup ku krmivu a vode, bude mať na produkciu v prvých dňoch po príjazde vplyv tiež krmivo. Správny začiatok môžu zaručiť krmivá zložené z relatívne ľahko stráviteľných zložiek a živín v množstve potrebnom pre rast a vývoj v tejto fáze. Dobrý príjem krmiva, ktorý povedie k ďalšiemu rastu, môže napokon zaručiť aj fyzická kvalita krmiva. 

Najdôležitejšie faktory, ktoré určujú produkčný potenciál kŕdľa, sú krmivo, voda, svetlo a klíma. Zároveň je to kombinácia všetkých uvedených faktorov, ktorá vytvára najlepšie podmienky pre optimálne zdravie a výkon. Našťastie máme v spoločnosti De Heus špecialistov na výživu aj na manažment, ktorí vám pomôžu. Z hľadiska výživy ide o správne živiny poskytované v správnom množstve a v správnom čase. Na základe vlastných výsledkov výskumu a v spolupráci s ostatnými neustále zdokonaľujeme naše odporúčania týkajúce sa kŕmenia, aby sme zaručili, že s našou pomocou dosiahnete optimálne výsledky. Vzhľadom na to, že optimalizácia výkonu zahŕňa veľa faktorov, obráťte sa na odborníka, ktorý s vami prediskutuje vaše možnosti a poradí vám podľa konkrétnej situácie.

Zdravie čriev je kľúčom k optimalizácii výkonu hydiny. Len zdravý vták je schopný podať maximálny výkon. Ako však udržať dobré zdravie čriev? V spoločnosti De Heus sme pripravili výskumné štúdie na túto tému a pretlmočili sme ich na praktické odporúčania na udržanie zdravia čriev chovaných zvierat. Tie tvoria základnú súčasť našich krmivových receptúr a zaručujú prospešnosť pre chovanú hydinu. Tieto odporúčania možno uplatniť v rámci holistického prístupu, s podpornou úlohou manažmentu a prísad. Návrhy na ďalšie zlepšenie črevného zdravia moriek si vyžiadajte od príslušného špecialistu.

Účinnosť krmiva je dôležitou premennou produkcie pre mnohých poľnohospodárov po celom svete. Keď účinnosť krmiva klesá alebo nie je optimálna, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je zanalyzovať farmu s poradcom pre kŕmenie alebo veterinárom. Môžeme vás však tiež podporiť, ak chcete ďalej zlepšiť efektivitu kŕmenia kŕdľa, ktoré už funguje dobre. Naše rozsiahle znalosti v oblasti riadenia a kŕmenia vám pomôžu dokončiť fázy kŕmenia vo vzťahu k cieľu výroby, ktorý máte na mysli. V súvislosti s tým je dôležité mať na pamäti genetický potenciál vtákov. Spolu so zdravotným stavom moriek určí potenciál kŕdľa z hľadiska účinnosti kŕmenia.

V spoločnosti De Heus neustále hľadáme spôsoby, ako ďalej optimalizovať náklady na krmivo. Na jednej strane sa spoliehame na inteligentné obstarávanie prísad a optimalizáciu výrobných procesov. Na druhú stranu pokračujeme v ďalšom zlepšovaní a optimalizácii zloženia krmiva, čo má za následok lepšie využitie živín a výkon moriek. Optimalizáciu je možné dosiahnuť napríklad dôkladnejším porozumením nutričným požiadavkám moriek v rôznom veku (presné kŕmenie), ako aj štúdiom jednotlivých (nových) zložiek z hľadiska ich stráviteľnosti a dostupnosti živín pre vtákov. Pri zlepšovaní kvality krmiva a dostupnosti živín môžu napokon pomôcť aj najnovšie technológie výroby krmív.