Naše poslanie

Lepší prístup k bezpečným a zdravým potravinám

Pracujeme na zaistení bezpečného a zdravého jedla po celom svete

Každý deň pracujeme na zaistení lepšieho prístupu k bezpečnému a zdravému jedlu pre rastúcu globálnu populáciu. Robíme to tak, že poskytujeme našim zákazníkom produkty a služby, ktoré potrebujú k starostlivosti o ich zvieratá a riadenie udržateľného rozvoja ich podnikania. To sa odráža v poslaní a vízii našej spoločnosti.

Naša misia

Ako rodinný podnik zaoberajúci sa výživou zvierat poskytujeme rastúci príspevok k udržateľnej produkcii bezpečných a zdravých potravín.

Robíme to podporou našich zákazníkov - producentov mäsa, rýb, mlieka a vajec - a neustálym zlepšovaním kvality, transparentnosti a spolupráce v celom potravinovom reťazci.

Naša vízia

De Heus prispieva k udržateľnosti a dostupnosti bezpečných a zdravých potravín po celom svete. Robíme to s maximálnou starostlivosťou o klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat. Svojimi výrobkami, znalosťami a skúsenosťami prispievame k rozvoju poľnohospodárskeho sektora, zlepšovanie životných podmienok a ekonomickému rozvoju miestnych komunít, v ktorých pôsobíme.

Toho dosahujeme prostredníctvom aktívnych, podnikavých a pre vec zapálených zamestnancov, ktorí sa naďalej rozvíjajú. Každý deň spoločne preberáme zodpovednosť za uskutočnenie našej vízie.

Päť pilierov De Heus

Prostredníctvom našich produktov, vedomostí a skúseností pomáhame našim zákazníkom, malým aj veľkým farmárom, integráciam a ďalším producentom krmív po celom svete. Náš jedinečný prísľub opisuje päť unikátnych charakteristík. Sú v našich génoch; robia nás tým, čím sme: hnacou silou pokroku.

Sme podnikaví

Ako rodinná firma už štyri generácie pracujeme ako podnikatelia pre podnikateľov. Aktívne hľadáme príležitosti na vytváranie hodnôt a vplyvu v reťazci produkcie živočíšnych bielkovín. So skvelými výsledkami. Spolupracujeme s poľnohospodármi v mnohých častiach sveta, od vysoko rozvinutých poľnohospodárskych trhov po krajiny, kde sa poľnohospodársky sektor vyvíja.

Ponúkame kvalitu

Sme hrdí na to, čo vieme najlepšie: čo najefektívnejšie a udržateľnejšie premieňať suroviny na živočíšne bielkoviny. Zabezpečujeme kvalitu našich produktov a povzbudzujeme našich zamestnancov, aby sa zamerali na túto kvalitu ako svoju hlavnú prioritu.

 

Ponúkame výsledky

So skúseným tímom tisícok profesionálov pracujúcich vo viac ako 20 krajinách. Každodenný odborníci na výživu, agronómovia, operátori, výskumníci a mnoho ďalších prispievajú k pokroku našich zákazníkov. Robíme to tak, že prispôsobujeme naše riešenie ich konkrétnym potrebám a poskytujeme optimálny výkon.

Neustále sa zlepšujeme

Odporúčame našim zamestnancom, aby sa každý deň zlepšovali. Hľadaním najlepšieho riešenia v každej situácii, skúmaním a vývojom nových nápadov, konceptov a riešení.

Sme nezávislí

Stanovili sme si vlastný smer. Prispievanie k dostupnosti bezpečných a zdravých potravín udržateľným spôsobom. Radíme našim zákazníkom na základe ich potrieb a záujmov a sme hrdí na poskytovanie čestných a spoľahlivých rád. Pretože ich úspech je pre nás zásadný.


Spolupráca na farme, tým je De Heus výnimočné

Náš prístup založený na každodennej prítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postrehy pre podporu ďalších tisícov fariem po celom svete.

Viac o našom prístupe

Ciele udržateľného rozvoja

Ciele udržateľného rozvoja zavedené Organizáciou Spojených národov v roku 2015 sú všeobecne uznávané ako plán lepšieho sveta pre ľudí na celom svete. V spoločnosti De Heus sme hrdí na to, že môžeme prispieť k dosiahnutiu niekoľkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Začatie nových operácií v krajinách, kde sa odvetvie poľnohospodárstva stále vyvíja, vytvára príležitosti pre miestnych poľnohospodárov, ktorí majú prístup k vysoko kvalitnému krmivu alebo môžu lokálne predávať suroviny. To posilňuje miestne ekonomiky a pôsobí ako zotrvačník pre rozvoj miestnych komunít. Príkladom tohto príspevku je otvorenie prvého viacúčelového závodu na výrobu krmiva pre zvieratá európskou spoločnosťou v Ghane na jeseň 2020.