Management objemových krmív

Všetko je to o rovnováhe

Lepšie objemné krmivo znamená lepšie výsledky

Ako producent mlieka vás zaujíma dobrý a ekonomický spôsob výroby mlieka. Vyvážená dávka je jedným z hlavných faktorov optimalizácie produkcie mlieka. Kravu možno v zásade kŕmiť iba obilím a koncentrátom. Vláknina však veľmi pozitívny vplyv na funkciu bachora, pretože stimuluje prežúvania. Drť ako tráva, kukurica a luzernská siláž tvorí základ pre správnu výživovú stravu. Okrem toho je vláknina vo väčšine krajín tiež relatívne lacným zdrojom bielkovín a energie. To má pozitívny vplyv na hospodárske výsledky.


Technická a ekonomická výkonnosť idú ruka v ruke

Kvalita vášho manažmentu krmív má obrovský vplyv na vašu dávkovú efektivitu. Dobrá správa objemového krmiva zlepšia vaše výsledky produkcie pri nižších nákladoch na liter mlieka.

Viac druhov krmív

Využite svoje objemné krmivo na maximum

Kvalita objemového krmiva sa na celom svete značne líšia. Výsledok racionálne efektivity sa na každej farme líši a závisí na miestnych podmienkach. Hospodárenie s pôdou, poveternostné podmienky a čas zberu rozhodujúcimi prvkami pri riadení krmív. Existuje teda veľa príležitostí na zlepšenie kvality krmiva.

Podpora pri riadení krmív na farme

Správa objemového krmiva je jednoznačne dôležitým faktorom pre stanovenie dávkové účinnosti na vašej mliečnej farme. Aby ste zo svojho krmiva vyťažili maximum, naši špecialisti na prežúvavce vám pomôžu s výrobou, konzerváciou a správou silá.

Analýza objemného krmiva (Labo Expert) a spôsob, ako využiť objemné krmivo na vytvorenie najúčinnejší výživovej dávky, budú prispôsobené vašej miestnej situácii. Či už uprednostňujete silážne trávu alebo kukuričnú siláž, ktorá zvýši nutričnú hodnotu na hektár.