Spolupráca

Spolupráca je objavovanie nových poznatkov

Neustále obohacovanie našich znalostí a skúseností

De Heus je otvorenou organizáciou s partnerstvo s početnými národnými a medzinárodnými organizáciami, a to vždy so zameraním na ďalšie obohatenie znalostí. Veríme, že stupeň otvorenosti počas spolupráce určuje váš konečný úspech. Tým, že sa nezameriavame iba na vlastný výskum a výsledky, zabraňujeme tomu, aby ste prišli o riešenia, ktoré sú už k dispozícii inde.

Pre lepšiu výživu a poradenstvo

Spolupracujeme s chovateľmi hospodárskych zvierat a národnými a medzinárodnými partnermi, ako je Univerzita v Toronte a Wageningen University v Holandsku. Cieľ je vždy rovnaký: začleniť tieto znalosti do našich nutričných produktov a služieb za účelom zlepšenia výsledkov pre našich poľnohospodárov.

Viac o aplikovanom vývoji

Riešime problémy, s ktorými sa naši farmári stretávajú každý deň

Inovace krmiv společnosti De Heus přispívají k řešení výzev, jimž čelí chov hospodářských zvířat a akvakultury po celém světě. Mezi ně patří lepší využití vzácných surovin pro zlepšení účinnosti krmení, stimulace zdraví zvířat bez nutnosti očkování a důkladné sledování přání společnosti, dobrých životních podmínek zvířat a přírodního prostředí.


Celosvetová dostupnosť potravín

V spoločnosti De Heus prispievame k udržateľnej dostupnosti a prísunu bezpečných a zdravých potravín po celom svete. Spolupracujeme so zákazníkmi a reťazcovými partnermi na vytvorenie udržateľného dodávateľského reťazca od surovín po potraviny po celom svete.

Podpora farmárov po celom svete

Farmári po celom svete čerpajú z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, ktoré potrebujú, je vždy nablízku. Vďaka našej rozsiahlej logistickej sieti môžeme rýchlo a efektívne zásobovať farmára kdekoľvek na svete.

Nájdete nás tu