E-objednávky

Základné informácie o aplikácii a registrácia

Základné informácie

Spoločnosť De Heus a.s. ponúka existujúcim zákazníkom možnosť objednávať produkty prostredníctvom aplikácie De Heus E-objednávky, ktorá je prispôsobená rôznym zariadeniam.

O výhodách používania aplikácie sa dozviete ďalej v texte vrátane návodu na zriadenie účtu do E-objednávok.

Registrácia do aplikácie De Heus E-objednávky

Chcete objednávať naše produkty ľahšie a kedykoľvek si spomeniete? Ponúkame Vám nový spôsob, ktorý prináša rad výhod:

  • Možnosť objednať 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
  • Je možné objednať cez akékoľvek zariadenie (mobil, tablet, PC),
  • Jednoduchý prehľad sortimentu vr. aditív a dostupných druhov balenia,
  • Priebežná kontrola celkového množstva v objednávke,
  • Možnosť zadania čísla silá pre naplnenie (pre voľne ložené KS),
  • Editácia rozpracované objednávky,
  • Možnosť založenia ďalších dodacích adries,
  • Nemusíte čakať na telefóne,
  • Zníženie chybovosti pri zadávaní objednávok.

Registračný formulár

GDPR