Brojlery

Chovatelia brojlerov pôsobia v náročnom prostredí. Na jednej strane musia udržiavať nízke výrobné náklady. Na strane druhej od nich spotrebitelia stále viac požadujú, aby dodržiavali rôzne normy týkajúce sa zdravia zvierat, udržateľnosti, dobrých životných podmienok zvierat alebo dokonca kvality mäsa. De Heus vie, ako za týchto okolností reagovať. S našimi riešeniami na mieru a nástrojmi pre riadenie, pomáháme farmárom dosiahnuť ich produkčné ciele.

Najlepšie riešenie kŕmenia v kombinácii s optimálnou podporou

Ing. Jan Strašifták
Manažér sektoru hydiny
Ing. Jan Strašifták
Manažér sektoru hydiny

Výskum hydiny

De Heus neustále zdokonaľuje svoje hydinové programy, aby dosiahol najlepšie výsledky na Vašej farme. Naše praktické skúsenosti s chovom hydiny po celom svete sú využívané v miestnych programoch. De Heus prevádza výskum vo vlastných výskumných a vývojových zariadeniach v rôznych krajinách.

Viac o našich výskumných programoch

KRMIVÁ A SLUŽBY

Krmivá a služby pre brojlerov

Ako chovateľ brojlerov usilujete o najlepšie technické a ekonomické výsledky. K tomuto výsledku prispieva krmivo, systém ustajnenia a dobré životné podmienky Vašich zvierat. Preto potrebujete partnera, ktorý Vás bude podporovať vo všetkých týchto oblastiach. De Heus  má svoje korene v chove hydiny, takže si môžte byť istí najlepšími výsledkami.

Viac produktov a služieb

Poultry Performance Plan

Naša spoločnosť De Heus vyvinula pre výkrm brojlerov jedinečnú stratégiu - koncept výživy brojlerov Poultry Performance Plan (PPP). Ide o systém kŕmenia brojlerových kurčiat s prihliadnutím ku špecifikám individuálnych potrieb každého klienta, s cieľom dosiahnutia maximálnych výsledkov výroby.

Viac o PPP pre brojlerov

Často kladené otázky

Poznáme odpovede na vaše otázky

Najdôležitejšie faktory, ktoré určujú produkčný potenciál stáda či kŕdľa, sú krmivo, voda, svetlo a klíma. Zároveň je to kombinácia všetkých uvedených faktorov, ktorá vytvára najlepšie podmienky pre optimálne zdravie a produkciu. Našťastie máme v spoločnosti De Heus špecialistov na výživu aj na manažment, ktorí vám pomôžu. Z hľadiska výživy ide o správne živiny poskytované v správnom množstve a v správnom čase. Na základe vlastných výsledkov výskumu a v spolupráci s ostatnými neustále zdokonaľujeme naše odporúčania týkajúce sa kŕmenia, aby sme zaručili, že s našou pomocou dosiahnete optimálne výsledky. Keďže optimalizácia produkcie brojlerov je ovplyvnená viacerými faktormi, najlepšie bude obrátiť sa na odborníka, ktorý s vami prediskutuje vaše možnosti a poradí vám na základe konkrétnej situácie.

V spoločnosti De Heus neustále hľadáme spôsoby, ako ešte viac zoptimalizovať náklady na krmivo. Na jednej strane sa spoliehame na inteligentné obstarávanie prísad a optimalizáciu výrobných procesov. Na druhej strane neustále zlepšujeme a optimalizujeme zloženie krmiva a dôsledkom tohto postupu je lepšie využitie živín a lepšia produkcia brojlerových kurčiat. Optimalizáciu je možné dosiahnuť napríklad dôkladnejším porozumením nutričným požiadavkám brojlerov v rôznom veku (presné kŕmenie), ako aj štúdiom jednotlivých (nových) zložiek z hľadiska ich stráviteľnosti a dostupnosti živín pre vtákov. Pri zlepšovaní kvality krmiva a dostupnosti živín môžu napokon pomôcť aj najnovšie technológie výroby krmív.

Jednotný kŕdeľ chceme mať všetci. V praxi to však môže byť náročnejšie, než si mnohí myslia. Dôvod? Existuje veľa rôznych faktorov, ktoré uniformitu ovplyvňujú a je potrebné myslieť na všetky z nich. Začína sa to už príchodom dňových kurčiat na farmu: akú majú hmotnosť? A aká je ich kvalita? Odlišnosti, ktoré zaznamenáte v tomto okamihu, môžu dlhodobo ovplyvniť uniformitu kŕdľa. Skutočná práca však začne po rozmiestnení kurčiat. Veľký vplyv na uniformitu má manažment: teplotné rozdiely v rôznych častiach haly, vetranie a mnohé ďalšie maličkosti, napríklad prístup do podávača krmiva: to je len niekoľko vecí, na ktoré musíte dať pozor. Pri zlepšovaní uniformity vám pomôže každodenné sledovanie brojlerov a ich správania sa, podľa zásady vidím-myslím-konám. Svoju úlohu samozrejme zohráva aj krmivo: konzistentná kvalita živín, ale tiež fyzikálna kvalita. Tým sa zaručí, že brojlery v prednej časti haly dostanú rovnaké živiny a množstvo krmiva ako brojlery v zadnej časti. V spoločnosti De Heus máme špecialistov na výživu i manažment, ktorí vám pomôžu pri zlepšovaní uniformity kŕdľa.

Účinnosť krmiva je dôležitou premennou produkcie pre mnohých chovateľov hydiny na celom svete. Keď účinnosť krmiva klesá alebo nie je optimálna, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je zanalyzovať farmu s poradcom pre kŕmenie alebo veterinárom. Ak chcete zvýšiť efektivitu fungujúceho kŕmenia kŕdľa, môžeme vám pomôcť. Naše rozsiahle znalosti v oblasti manažmentu a kŕmenia vám pomôžu dotiahnuť jednotlivé fázy kŕmenia z pohľadu stanoveného cieľa produkcie. V súvislosti s tým je dôležité mať na pamäti genetický potenciál vtákov. Ten spolu s ich zdravotným stavom podmieňuje potenciál kŕdľa, pokiaľ ide o účinnosť kŕmenia.

Zdravie čriev je kľúčom k optimalizácii produkcie brojlerov. Len zdravý vták je schopný podať maximálny výkon. Ako udržať dobré zdravie čriev? V spoločnosti De Heus máme výskumné farmy, ktoré sa tejto téme venujú a poskytujú praktické odporúčania na udržanie zdravia čriev chovaných zvierat. Tie tvoria základnú súčasť našich krmivových receptúr a zaručujú prospešnosť pre chovanú hydinu. Tieto odporúčania možno uplatniť v rámci holistického prístupu, s podpornou úlohou manažmentu a prísad. Návrhy na ďalšie zlepšenie črevného zdravia brojlerov si vyžiadajte od príslušného špecialistu.

Dobrý štart kŕdľa zvýši jeho šance na kvalitnú produkciu v neskoršom veku. Okrem vytvorenia správneho prostredia, ako je teplota haly a prístup ku krmivu a vode, bude mať na produkciu v prvých dňoch po príjazde vplyv tiež krmivo. Správny začiatok môžu zaručiť krmivá zložené z relatívne ľahko stráviteľných zložiek a živín v množstve potrebnom pre rast a vývoj v tejto fáze. Dobrý príjem krmiva, ktorý povedie k ďalšiemu rastu, môže napokon zaručiť aj fyzická kvalita krmiva.