PRASIATKA

Ako chovateľ chcete chovať zdravé prasiatka, ktoré dobre rastú. Snažíte sa tiež o čo najvyššiu možnú návratnosť investícii. Kľúčom k tomu je stimulácia príjmu krmiva. Výskumy ukazujú, že keď dosiahnete skorý príjem krmiva, prasiatka budú silnejšie, budú mať lepšiu odolnosť, lepšie prežijú a budú dobre rásť.

Najlepšie riešenie je kŕmenie v kombinácii z optimálnou podporou

František Varga
Špecialista pre ošípané
František Varga
Špecialista pre ošípané

Váš úžitok z nášho prístupu k prasiatkam

Každé prasiatko prechádza rovnakým procesom rastu, ale robí to svojim vlastným tempom a svojim vlastným spôsobom. To závisí na faktoroch, ako je genetika, životné prostredie, manažment atď... V prvých týždňoch života je zdravie prasiatok krehké, ich zažívací systém je nezrelý a vyžaduje postupné vystavovanie rožným surovinám. Tato postupná expozícia uľahčí prechod na inú stravu a problémy spojené z odstavením. Preto je nutné zaistiť popri kŕmnom mlieku aj  doplnkové krmiva. Existuje päť dôvodov, prečo to spraviť:

  • naučia sa piť
  • naučia sa jesť
  • naučia sa tráviť
  • stimuluje sa ich rýchly rast
  • získate vysoký počet preživších prasiatok

NAŠE KRMIVÁ A SLUŽBY

Krmivo a servis pre prasiatka

Ako chovateľ ošípaných sa zameriavate na dosiahnutie čo najlepších technických a ekonomických výsledkov. K tomuto výsledku prispieva krmivo, systém ustajnenie a dobré životné podmienky Vašich zvierat. Vo všetkých týchto oblastiach budete podporovaný prostredníctvom  našich výkonnostných nástrojov, podpory farmy a samozrejme našich dobre vyvážených a na mieru šitých riešení krmív. Budete si teda istí najlepšími technickými výsledkami.

 

Ďalšie produkty a služby

Zistite viacej o tom, ako dosiahnuť zdravý a rýchly rast Vašich prasiatok

Odstavenie je dôležitou udalosťou v živote prasiatok. Tu sa prasiatka učia prechádzať z tekutého na pevné krmivo. Zistite viacej o tom, ako Vás môžeme v tomto kritickom období podporiť.

Viacej o našej revolučnej koncepcii výživy prasiatok

Často kladené otázky

Poznáme odpovede na vaše otázky

Hmotnosť prasiatok pri odstave sa dá zvýšiť väčšou produkciou mlieka u prasníc a zvýšeným príjmom tekutého krmiva. Produkciu mlieka u prasníc možno zvýšiť úpravou režimu ich kŕmenia prasníc v období laktácie. Okrem toho je možné upraviť zloženie krmiva v období laktácie, pretože vyššia produkcia mlieka si vyžaduje viac živín. Spoločnosť De Heus má prehľad o tom, aké živiny treba upraviť tak, aby sa dosiahla zvýšená produkcia mlieka u prasníc. Je dôležité sledovať vývoj telesnej kondície prasníc, pretože zvýšená produkcia mlieka často vedie k podstatnému znižovaniu telesnej kondície prasníc. Preto je dôležité zamedziť strate telesnej kondície v priebehu nasledujúcej gravidity, aby sa prasnice pripravili na dobrú produkciu mlieka pri budúcom pôrode. Hoci je príjem živín pre prasiatka z tekutého krmiva obmedzený v porovnaní s mliekom od prasnice, tekuté krmivo aj tak prispieva k zvýšeniu odstavnej hmotnosti prasiatok.

Spoločnosť De Heus ponúka špecializované tekuté krmivo, ktoré možno dopĺňať krmivom pre prasnicu. V týchto režimoch kŕmenia je dôležitý výber surovín, pretože mladé prasiatka nie sú schopné stráviť všetky suroviny rovnako ako staršie ošípané. Spoločnosť De Heus ponúka veľa odporúčaní pre správu výkrmu na maximalizáciu príjmu tekutého krmiva v pôrodni.

Hlavnou príčinou hnačky po odstavení je infekcia E. coli. Baktéria E.&coli je prirodzeným obyvateľom čreva, môže však viesť k hnačkám, keď sa naruší zdravie čriev. Dva hlavné dôvody zhoršenia zdravia čriev sú príliš nízky a príliš vysoký príjem krmiva po odstavení. Príliš nízky príjem krmiva má za následok poškodenie črevných klkov v dôsledku nedostatočného prísunu energie potrebnej na obnovu. Z dôvodu poškodenia sa produkuje menej enzýmov na trávenie surovín a znižuje sa absorpčný povrch. To má za následok zvýšené množstvo nestrávených živín vstupujúcich do hrubého čreva, rizikové sú najmä nenatrávené proteíny, pretože tie podporujú rast baktérií E. coli. Vedie to k rýchlemu množeniu E.&coli, poškodeniu hrubého čreva a následnému zníženiu resorpcie vody a napokon spôsobuje hnačku. Rizikový je aj príliš vysoký príjem krmiva, pretože nie všetky živiny sa strávia a absorbujú, v dôsledku čoho sa vytvára substrát v hrubom čreve, na ktorom sa rýchlo množí baktéria E. coli.

Súčasťou riešenia je kŕmenie tekutým krmivom okrem mlieka od prasnice na pôrodni, pretože pripravuje prasiatka na trávenie obilnín a rastlinných bielkovín, čím zvyšuje tráviacu kapacitu po odstavení. Okrem toho vyšší príjem krmiva na pôrodni stimuluje príjem krmiva po odstave, čím sa znižuje riziko nedostatočného príjmu krmiva po odstave. Dôležité je zvoliť správny režim kŕmenia po odstavení na základe príjmu krmiva, pretože ak je príjem krmiva nízky, treba zvoliť stravu stimulujúcu jeho príjem, zatiaľ čo ak je príjem krmiva príliš vysoký, strava by skôr mala znížiť tento príjem.

Spoločnosť De Heus vie, ktoré suroviny stimulujú alebo znižujú príjem krmiva a uplatňuje tieto poznatky vo svojich kŕmnych koncepciách. Znižovanie výskytu hnačky u prasiatok po odstave môžu tiež podporiť prostriedky na zlepšovanie zdravia čriev (napr. probiotiká, prebiotiká a špecifická vláknina) a zmenšovanie patogénneho tlaku (napr. výber organických kyselín).

Vrhy sú síce niekedy malé, ale kŕmenie tekutým krmivom je vždy výhodné. Okrem prísunu živín na zvýšenie hmotnostného prírastku má aj ďalšie výhody. Prasiatka sa učia piť vodu, pretože podávanie tekutého krmiva stimuluje príjem vody. Ak nedodávate tekutú stravu, prasiatka sa môžu spoľahnúť na vodu v mlieku, a nenaučia sa, ako funguje bradavka. To by mohlo po odstave viesť k neskorému prijímaniu vody, čo sa negatívne prejaví na príjme krmiva po odstavení. Prasiatka sa tiež učia jesť suché krmivá, pretože sa používajú len na pitie mlieka. Prasiatka sa tiež učia tráviť, pretože v suchom krmive (obsahujúcom škrob a rastlinné bielkoviny) nie sú zložky, ktoré nie sú v mlieku prasnice. Enzýmy sú zásadné pri trávení týchto zložiek a po podaní už na pôrodni prasiatka začnú vytvárať enzýmy, ktoré ich pripravia na trávenie väčšieho množstva škrobu a rastlinných bielkovín po odstavení.

Hlavnou príčinou vzniku nekrózy uší je nedostatok kyslíka v ušných vlásočniciach. Hlavnými dôvodmi sú upchaté ušné žily, znížený prietok krvi a vonkajšie poškodenie. Spoločnosť De Heus vie, ako k tomu dochádza. Všetky tieto stavy je možné riešiť výživou a manažmentom. Napríklad nedostatočné vetranie miestnosti môže viesť k zníženiu hladiny kyslíka vo vzduchu, čím sa zvyšuje riziko nekrózy uší. Ak sa na farme vyskytuje znížený prietok krvi, môže to byť príčinou nekrózy uší. Náprava sa dosiahne pridaním rybieho oleja, ktorý rozširuje cievy. Ak sa chcete dozvedieť o ďalších spôsoboch a riešeniach, kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti De Heus.