Stimulácia a umožnenie výskumu

30 septembra 2020
-
4 minúty

Konzorcium spoločností v Holandské asociácii priemysle krmív pre zvieratá nevedie a reťazce živočíšnej výroby v spolupráci s Wageningen University vyvinulo program pre výskum hospodárskych zvierat: Feed4Foodure. De Heus tento program finančne podporuje. V skutočnosti v tom plníme priekopnícku úlohu. A poskytujeme nielen finančnú podporu, ale tiež radi zdieľame využitie mnohých výskumných zariadení na našich vlastných výskumných farmách. Naším cieľom je zásadným spôsobom prispieť k udržateľnému a zdravému živočíšnemu priemyslu v Holandsku. A spoločne posilniť našu konkurenčnú pozíciu na globálnom trhu. Feed4Foodure sa zameriava na tri oblasti výskumu:

Viac za menej

Zvýšenie účinnosti živín v holandskom živočíšnom priemysle, čím sa minimalizujú škody na životnom prostredí.

Spoločenská zodpovednosť podnikov

Vykonávanie výskumu, napríklad ohľadom alternatívnych zdrojov bielkovín a ich vplyvu na správanie a dobré životné podmienky zvierat.

Krmivo, zdravie čriev a imunita

Ako môžeme zlepšiť imunitu zvierat a zdravie čriev takým spôsobom, aby sa minimalizovalo používanie antibiotík?

Sme radi, že špičkový sektor Agri & Food prevzal iniciatívu na založenie vyššie spomínaného konzorcia a poskytuje dotácie umožňujúce ďalší výskum. A tiež radi zdieľame naše znalosti, výskumníkov a výskumné zariadenia s holandskou asociáciou pre výskum krmív pre zvieratá VDN. Týmto spôsobom hodláme prispieť k holandskej úrovni odborných znalostí. Tým je zaistené vedúce postavenie našej krajiny v oblasti účinnosti živín, dobrých životných podmienok zvierat a životného prostredia.