Stimulovanie účinnosti fosfátov a minerálov

30 septembra 2020
-
3 minúty

V Európe sú chovatelia mlieka a mliečnych výrobkov obmedzeni v riadení podniku predpisy o fosfátoch zavedenými 2. júla 2015. Ak chcú rásť bez nákupu ďalšej pôdy alebo iných práv na fosfáty, musí jednoducho vyprodukovať viac mlieka na kilogram fosfátu. To si vyžaduje dôkladnú stratégiu, ktorá sa môže u jednotlivých spoločností líšiť.

Aby sme v tom podporili výrobcami mlieka, vyvinuli sme fosfátový kompas. Vďaka tomuto praktickému nástrojmi pre správu sú schopní štrukturálne zlepšiť účinnosť fosfátov v 7 praktických krokoch. Zároveň sa zvyšuje ich prídelová účinnosť. Okrem toho pomôžeme chovateľom chovu zvierat optimalizovať ich využívanie minerálov a vyhnúť sa nadmernému hnojenie poľnohospodárskej pôdy. Naši špecialisti na hnojivá a objemové krmivo radi poskytnú rady a podporu pri optimalizácii výkonu cyklu minerálov.