Výskum na miestnych výskumných farmách po celom svete

18 októbra 2020
-
7 minút

Takmer vo všetkých krajinách, kde sa nachádzame, máme miestnu výskumné farmy. Tu vykonávame nespočetné množstvo testov kŕmenie pomocou širokej škály premenných. Týmto spôsobom sme schopní presne určiť presný typ krmiva a presné okolnosti, ktoré povedú k silným, zdravým zvieratám a efektívne konverziu krmiva. Vedomosti, ktoré získavame vďaka týmto výskumným farmám, budú použité na zdokonalenie a inováciu našich produktov.