Melasované štartéry pre teľatá v režime NON GMO

15 novembra 2018
-
2 minút

Naša spoločnosť patrí medzi úspešných výrobcov startérových krmív pre teľatá. Mesačný objem výroby sa pohybuje mierne nad 300 ton a toto množstvo je postavené len na 4 rôznych receptúrach, z ktorých hlavná sú Kaliber Starter a Kaliber Junior. Všetky teľacie zmesi sú granulované na 3,5 mm matríc.

Štartéry pre teľatá

Naša spoločnosť patrí medzi úspešných výrobcov štartérových krmív pre teľatá. Mesačný objem výroby sa pohybuje mierne nad 300 ton a toto množstvo je postavené len na 4 rôznych receptúrach, z ktorých najdôležitejšie sú Kaliber Starter a Kaliber Junior. Všetky teľacie zmesi sú granulované na 3,5 mm matriciach.

Melasa

Spoločnosť De Heus nevyrába špeciálne receptúry na želanie zákazníka ani konkurenčného výživára. Receptúry tvoria naši špecialisti s dôrazom na kvalitu vstupných surovín zabezpečujúcich krytie potrieb živín teliat v záujme ich dobrého rastu a vývinu. Koncentrácia živín je samozrejme dôležitá, ďalšou otázkou je ich stráviteľnosť a medzi najdôležitejšie aspekty kvalitného štartéra pre teľatá patria CHUTNOSŤ a s ňou spojená vôňa. Čo je komu platné, že kŕmenie pre teľatá má potrebnú koncentráciu živín, keď ho teľatá príliš nejedia? Naša spoločnosť je známa aj tým, že medzi naše štandardné vstupné suroviny pri výrobe štartérov pre teľatá patrí melasa. Atraktivitu jej chute a vône nemusíme opisovať. Melasa má okrem pozitívnych vplyvov na zmyslové orgány teliat i vplyv na kvalitu granúl z hľadiska tvrdosti a prašnosti. Melasu do týchto zmesí dávkujeme dvakrát. Prvá dávka je aplikovaná priamo do miešačky spoločne s ďalšími komponentmi tvoriacimi receptúru a druhá časť melasy sa nastrekuje na granuly za granulačným lisom.

Štartér KALIBER BABY NON GMO

Dôležitou novinkou v sortimente štartérových zmesí pre teľatá je štartér KALIBER BABY NON GMO. Ako už napovedá názov, vyrába sa bez použitia GMO surovín. Dôvodom jeho zaradenia do nášho sortimentu je požiadavka trhu. Mliečne farmy, ktoré dodávajú mlieko do mliekarní požadujúcich kŕmenie bez GMO plodín pre dojnice na výrobu NON GMO mlieka, nemajú povinnosť kŕmiť teľatá NON GMO štartérom. Jeho používaním sa však na farmách eliminuje možnosť kontaminácie krmiva dojníc a farmár má teda väčšiu istotu, že nedôjde ku kontaminácii a aktivita kontrolných orgánov na jeho farme bude nižšia. 

Kontaktujte nás