Potreba vlákniny, elektrolytická rovnováha a metabolizmus vápnika

08 novembra 2016
-
2 minúty

Nikto asi nepochybuje o potrebe vlákniny pri skupinovo ustajnených prasniciach pre pocit nasýtenosti a udržanie potrebnej kondície v čase gravidity.

U vysokoprodukčných prasníc je však potrebné uvažovať o ďaleko širšej definícii vlákniny (hovoríme o tzv. dietetickej vláknine), než je laboratórne stanovené množstvo hrubej vlákniny. Je potrebné zaoberať sa vzájomnými pomermi dietetickej vlákniny (fermetovateľná/intaktná) a ich významom pre danú kategóriu prasiat, a tiež zdrojmi surovín, ktoré ju poskytujú. Okrem pocitu nasýtenosti a udržania potrebnej kondície (predovšetkým v rámci prevencie nadmerného stučnenia, ktoré negatívne ovplyvňuje reprodukciu) je možné udržať potrebnú suchosť výkalov v kotercoch. Tým sa významne zníži výskyt rôznych lézií ratíc a poranenia pohybového aparátu v dôsledku pošmyknutia na vlhkej podlahe. Viete, koľko percent tvorí podiel vyradených prasníc v dôsledku porúch pohybového aparátu vo vašom chove? Nemenej významný je aj vplyv a množstvo vlákniny v zmesi pre gravidné prasnice na príjem krmiva po pôrode, ktorý je základom pre odchov silných prasiatok a čo najnižšiu stratu hmotnosti prasníc počas laktácie. Ide o adaptáciu tráviaceho systému na vysoké dávky (až 10 kg) dojčiacej zmesi, rozvoj kultúrnej črevnej mikroflóry a udržanie zdravia čreva.

A čo vláknina pre dojčiace prasnice? 

Tam potrebujeme podstatne zvýšiť príjem krmiva z dôvodu maximálnej produkcie mlieka a čo najnižšej straty hmotnosti prasníc. Akou cestou môžeme ísť? Najjednoduchší sa zdá byť smer čo najvyššej koncentrácie živín bez balastných zložiek, za ktorú sa vláknina považuje. Je ale prasnica po pôrode schopná využiť vysoko koncentrované krmivo bez toho, aby došlo k narušeniu zdravotného stavu čreva a citlivej mikrobiotickej rovnováhy?  Aj chceme udržať gravidné prasnice v potrebnej kondícii, kŕmime ich málo koncentrovanými krmivami – nízka energia, nízka hladina aminokyselín. Pre rast plodu je potrebných len 5 % z celkovej kŕmnej dávky, hlavná časť ide na zachovanie životných funkcií, čo závisí od hmotnosti prasnice, a u prasničiek a mladých prasníc sa dokončuje rast tela.  Pokiaľ takto kŕmenej prasnici predložíme po pôrode vysoko koncentrované krmivo, navyše zložené zo surovín, na ktoré jej črevná mikroflóra nie je zvyknutá, nastane okamžitý rozvrat trávenia. Preto je potrebné použiť pre gravidné a dojčiace prasnice čo najväčšie množstvo rovnakých surovín.

Čo spôsobí nízky obsah vlákniny po prechode na vysoko koncentrovanú zmes?

V celom rade chovov sa vyskytujú po pôrode suché výkaly vo forme bobkov, čo je prejavom zápchy – a jednou z príčin je aj nedostatok vhodného typu vlákniny v kŕmnej dávke. Pri zápche je pôrod náročnejší a dlhší s vyšším výskytom mŕtvo narodených prasiatok.  V slepom a hrubom čreve zároveň dochádza k odumieraniu kultúrnej mikroflóry, pre ktorú je fermentovateľná vláknina dôležitým zdrojom živín, a z odumierajúcich baktérií sa tvoria endotoxíny, ktoré blokujú tvorbu prolaktínu potrebného na spustenie dostatočného množstva mlieka. Zároveň dochádza k zvyšovaniu pH črevného obsahu a prevahe nežiaducej mikroflóry – coli, klostrídie, ktoré sa masívne vylučujú do prostredia pôrodného koterca a ohrozujú novorodené prasiatka. Vysoko koncentrovaná zmes tiež vedie k výskytu edémov vemena až mastitídam. Prasnica v dôsledku bolesti leží na bruchu a odmieta dojčiť prasiatka.

Vláknina je teda nutná aj v zmesiach pre dojčiace prasnice. Pokiaľ je kŕmna zmes pri dojčení správne zostavená, príjem zmesi s vysokým obsahom vlákniny je po celý čas laktácie vyšší než príjem zmesi s nízkou vlákninou. Nie je teda na mieste častá obava, že prasnica nedostane dostatočné množstvo živín.

Elektrolytická rovnováha a metabolizmus vápnika

Kalkuluje sa v kŕmnych zmesiach podľa obsahu iónov sodíka, draslíka a chlóru. U prasníc v období pôrodu je veľmi dôležitý metabolizmus vápnika. Vysoká hladina vápnika v krvi je potrebná pre kontrakcie maternice a prispieva tak k lepším reprodukčným výsledkom (čím rýchlejší a plynulejší je pôrod, tým menej je mŕtvo narodených prasiatok a popôrodných komplikácií), nutná je tiež na spustenie mlieka. Dôležitý je jednak prísun dostatočného množstva vápnika v krmive, jednak rýchle uvoľnenie vápnika z kostí. Na to slúži koncept rozdielnej hladiny elektrolytov v krmive. V čase gravidity podporuje ukladanie vápnika v kostiach a v čase okolo pôrodu naopak podporuje uvoľňovanie vápnika do krvi. Rovnako je žiaduce nahradiť časť vápenca v krmive lepšie dostupnými formami – veľmi vhodný je mravčan vápenatý, ktorý okrem vysokej stráviteľnosti prispieva k okysleniu črevného obsahu.

Kontaktujte našich špecialistov

Riešite problémy súvisiace s chovom prasiatok, prasníc alebo výkrmom ošípaných?

Náš tím špecialistov je pripravený vám pomôcť.