Prasnice, ktoré nie sú v správnej kondícii, dávajú menej mlieka

21 novembra 2018
-
3 minúty

Vysoká produkcia prasiatok kladie vysoké nároky na ošetrovanie prasníc. Mierne narušenie zdravia vedie ku zníženiu výkonu. V čom tkvie príčina?

Na pôrodni hrajú dôležitú rolu predovšetkým chrípka, infekcia močových cest a problémy s nohami. Prečítajte si viac o diagnostických metódach a vyšetreniach, ktoré sú schopné odhaliť príčinu.

Problém s tvorbou mlieka po pôrode je jedným z najznámejších v chove prasiat. Ako zistíme jeho príčinu?

Počet narodených prasiatok na prasnicu sa zvýšil až v posledných rokoch. Vysoká produkcia prasiatok kladie zvýšené požiadavky na výživu, ustajnenie a zdravotnú starostlivosť. Prasnice na pôrodni, ktoré majú rodiť, musia byť v správnej kondícii. Prasnice s vysokým počtom prasiatok sú v negatívnej energetickej bilancii. Aj mierne narušenie zdravia prehlbuje tento stav. Prasnice, ktoré sú choré, rovnako ako zvieratá trpiace chronickou chorobou, nedosahujú dobrý výkon. To platí aj pre prasnice, ktoré sa len zotavujú z infekcie. Tieto problémy sa prejavujú rôznymi spôsobmi vrátane nižšej produkcie mlieka. Na pôrodni sa vyskytuje toto ochorenie:

  • chrípka,
  • infekcie močových ciest,
  • zdravie nôh.

 Chrípka 

V prípade chrípky môžete požiadať o kontrolu, či sú odstavené prasiatka tiež infikované. Na to slúži jednoduchá metóda vyšetrenia slín pomocou bavlnenej tkaniny.

Chrípková infekcia (s PRRS alebo bez nej) je dominujúcou príčinou problémov v pôrodnom koterci. Výsledkom je nižší príjem krmiva. Chrípka je v prvom rade známa ako ochorenie s jasne viditeľnými príznakmi. Očakávame, že uvidíme prasnicu, ktorá má horúčku a pravdepodobne potratí. V skutočnosti analýzy krvi preukazujú vysoké hladiny protilátok proti chrípke, a to aj v prípade, že prasnice neboli očkované, pričom sme nezistili žiadne neobvyklé príznaky. Inými slovami, chrípka sa vyskytuje aj bez jasných symptómov choroby. Zdá sa, že na veľkých farmách je chrípka stále prítomná. Prasnice, u ktorých sa na konci gravidity už chrípka prejavila, nie sú vhodné na umiestnenie na pôrodňu. Môže s tým byť spojený znížený príjem krmiva a slabá počiatočná tvorba mlieka. Hoci je chrípkový syndróm dobre známy, je veľmi ťažké presvedčivo ho diagnostikovať v bežnej praxi. Zvlášť, keď sú prasnice vakcinované. Klasická diagnóza spočíva v dvojitej analýze krvi „chorých“ prasníc. Prvú vzorku odoberieme okamžite a druhú vzorku o tri až štyri týždne neskôr. Ďalšou vhodnou metódou je PCR diagnostika vírusu. Tá spočíva v analýze slín na prítomnosť chrípkového vírusu. Je možné analyzovať sliny odstavených prasiatok (pomocou bavlnenej látky).

Ukážka prítomnosti chrípky. Prasnice môžu mať vyššie titre protilátok z dôvodu predchádzajúcich infekcií. Na tejto farme boli odchované nevakcinované prasničky (vo veku 6 mesiacov), pri ktorých sa preukázali vysoké titre kmeňa H3N2. To dokazuje, že sa tu nedávno vyskytla chrípková infekcia. Na pôrodni možno očakávať problémy s príjmom krmiva a tvorbou mlieka.

Infekcia močových ciest

Pri vyšetrení močových ciest je najvhodnejšie použiť ranný moč starších prasníc pred pôrodom.

Nedávno sa uskutočnil výskum infekcií močových ciest u prasníc vo Flámsku (Belgicko). Výsledky ukázali, že 18 % mladších a až 38 % starších zvierat má infekciu. Tieto infekcie môžu migrovať do obličiek, čo spôsobuje vážne ochorenie prasnice. U týchto zvierat sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť infekcie maternice. Infekcia močového mechúra neznamená, že prasnica skutočne ochorie. Infekcia je všeobecne chronickej povahy, napriek tomu však kladie neustále nároky na energiu prasnice. Preto nie je v dobrej kondícii a je pravdepodobné, že bude mať problémy s príjmom krmiva na pôrodni a tvorba mlieka nedosiahne správnu úroveň. Pri diagnostike infekcií močových ciest obvykle odoberáme vzorky moču od dvadsiatich až tridsiatich prasníc. Najlepší je ranný odber, keď prvý ošetrovateľ prichádza do stajne. To je doba, keď prasnice vstávajú a začínajú močiť. Dávame prednosť vzorkám starších prasníc okolo pôrodu. Na tento účel môžete použiť prázdne šálky na kávu. Vzorky môžu byť analyzované na farme s použitím rovnakých testovacích prúžkov, aké používajú praktickí lekári. Prúžok predovšetkým dokladá prítomnosť dusitanov. Flámsky výskum však ukazuje, že moč obsahuje dusitany len v polovici prípadov infekcií močových ciest. Infekcie typu coli vytvárajú najmä dusitany. Skutočné percento infekcií močového ústrojenstva je dvojnásobné než sa dá zistiť týmto testom. Takže je vhodnejšie pripraviť kultiváciu každej vzorky moču. V takom prípade je potrebné analyzovať moč v laboratóriu.

Percento prasníc s infekciou močových ciest na jednotlivých farmách sa značne líši a pohybuje sa v rozpätí 0 až 40. To sú zistenia výskumu, ktorý uskutočnila veterinárna služba vo Flámsku.

Zdravie nôh

Zdravie nôh je na jednotlivých farmách odlišné. Na niektorých farmách je všeobecne stav paznechtov pod kontrolou. Prasnice s narušenými paznechtami často trpia chronickou infekciou. Podobne ako pri infekcii močových ciest tento stav spotrebuje veľké množstvo živočíšnej energie. Ďalej prasnice pred pôrodom budú oveľa menej ochotné vstávať na kŕmenie. To samozrejme platí aj po pôrode. Výsledkom je pomalá tvorba mlieka. Stav nôh zvierat na vašej farme môžete posúdiť kontrolou paznechtov.  Na výskumnej farme firmy De Heus v súčasnosti uskutočňujeme výskum vplyvu podávania niekoľkých minerálov (ako je chelátovaný zinok). Na inej farme skúmame účinok kúpeľov nôh pri skupinovom ustajnení prasníc.

Ak máte záujem o výsledky alebo chcete vedieť, ako vám môžeme pomôcť zlepšiť zdravie vašich prasiat, obráťte sa na niektorého z našich špecialistov.