Správne svietenie vo výkrme brojlerov

25 marca 2019
-
2 minúty

Odchov

Po naskladnení haly je potrebné, aby sa kurčatá, čo najrýchlejšie v priestore zorientovali a našli krmivo a vodu. Z tohoto dôvodu sa odporúča kurčatám svietiť prvých 24 hodín nepretržite a následne od 2. do 7. dňa v noci na 1 hodinu zhasnúť, aby si kurčatá postupne na tmavé periódy privykali. Kurčatá spočiatku po zhasnutí reagujú krikom, neskôr si však sadnú na podstielku a nie sú aktívne. Intenzita svetla by mala byť vyššia než počas neskorších fáz výkrmu, a to medzi 25 – 40 luxov. V prípade moderných hál s možnosťou regulácie intenzity svetla je nastavenie intenzity jednoduché. U starších hál farmári často túto otázku riešia prídavnými svetlami či žiarovkami, ktoré zapínajú len v tomto období.

Rastová fáza

Počas rastovej fázy od 8. až do 5 dní pred vyskladnením je vhodné kurčatám dopriať 4 až 6 hodín tmy denne. V prípade šiestich hodín tmy denne odporúčame rozdelenie tejto periódy do dvoch období počas dňa. Jedno obdobie počas dňa, druhé v noci. V prípade periódy tmy počas dňa však je potrebné mať halu vybavenú tak, aby bolo možné dosiahnuť skutočne tmu. Inak kurčatá budú aj po vypnutí svetiel stále aktívne.

Dôvodom na rozdelenie 6 hodinovej periódy je, že približne 6 hodín trvá trávenie u kurčiat takže po rozsvietení sú kurčatá veľmi hladné a môže dochádzať ku poškodeniam kože škrabancami, keď kurčatá hladné súperia, ktoré sa skôr dostane ku kŕmidlu. Pokiaľ trvá táto perióda dlhšie, kurčatá sa aj napriek tme idú nažrať. Ďalším dôvodom na rozdelenie periódy tmy je, že pokiaľ kurčatá spia príliš dlho, zhoršuje to kvalitu podstielky a následne behákov.

Fáza tmy je dôležitá najmä na správu osifikáciu kostí a metabolizmus vápnika. Pri implementovaní periódy tmy počas rastovej fázy výkrmu dochádza ku zníženiu mortality z dôvodu zlyhania kardiovaskulárneho systému či problémov s behákmi. Zároveň dochádza ku nižšiemu výskytu chýb hydinového mäsa. Je však nevyhnutné nastaviť kurčatám pravidelný biorytmus tým, že svetlá zhasíname vždy v rovnakom čase. Kurčatá si na režim navyknú a tesne pred predpokladaným zhasnutím sa nažerú, aby počas obdobia tmy mohli tráviť.

Počas rastovej fázy postačuje intenzita 5 – 10 luxov meranej na úrovni kurčiat.  Pri vyššej intenzite sa zbytočne zvyšujú náklady na elektrickú energiu. Kurčatá sú zároveň viac aktívne a stresované, čo môže zvyšovať intenzitu krmiva. Najmodernejšie prístroje na trhu merajú intenzitu sveta v galliluxoch – intenzite svetla skutočne vnímanej hydinou.

Pred porážkou

Niektorí chovatelia pokračujú v rovnakom svetelnom režime až do vyskladnenia. Odporúča sa však hodiny svetla pomaly opäť zvyšovať, čo napomáha zredukovať stres pri chytaní kurčiat.

Farba svetla

V minulosti farmári často pracovali s informáciami o vplyve jednotlivých farieb svetla na zlepšenie produkcie. Je pravdou, že mnohé výskumy potvrdili pozitívny vplyv na jatočnú hmotnosť alebo konverziu krmiva. Vo veľkej miere výskumy sledovali efekt zelenej či červenej farby. V praxi na farmách sa však tieto teórie takmer nikdy nepotvrdili. Firmy venujúce sa osvetleniu v hydinových halách naopak odporúčajú žiarovky, ktoré najlepšie napodobňujú prirodzené slnečné  svetlo a zahŕňajú všetky farby spektra.  Ak by sme použili len určitú farbu spektra, znemožnili by sme kurčatám vidieť niektoré detaily vybavenia haly a interagovať s inými kurčatami.

Dôležité je uvedomiť si, že farebné spektrum, ktoré vyhovuje hydine sa trocha líši od toho optimálneho pre ľudí.

Efekt blikania

Tento efekt si vie každý chovateľ u svojich žiaroviek jednoducho skontrolovať pomocou mobilného telefónu. Priblížte sa ku žiarovke a pozrite sa cez funkciu fotoaparátu. Naše oko totiž dokáže aj blikajúce svetlo pri vysokej intenzite spracovať ako neprerušovaný obraz. Hydina však vidí inak a najmä u nosníc v klietkových technológiách, kde sú žiarivky často len niekoľko desiatok centimetrov od očí, sú jedným zo stresových faktorov. Blikanie žiaroviek nemusia spôsobovať len samotné žiarivky. Často je na vine nesprávny regulátor intenzity svetla. Na trhu sú už dostupné prístroje, ktoré dokážu merať intenzitu blikania žiaroviek.

Nakoľko efekt blikania skutočne ovplyvňuje technické výsledky vo výkrme kurčiat je stále ešte predmetom skúmania.

Striedavý svetelný režim

Na podporenie aktivity kurčiat je možné použiť aj striedavý svetelný režim, pri ktorom sa strieda počas dňa viacero období svetla a tmy. Samozrejme je tento systém najviac limitovaný kvalitou žiaroviek a ľudským faktorom. Rozdelenie obdobia tmy na viacero menších úsekov má pozitívny efekt na jatočnú živú hmotnosť. Kurčatá totiž na rozsvietenie vždy reagujú zvýšenou aktivitou spojenou s príjmom vody a krmiva. Kvôli zvýšenej aktivite kurčiat môže tento systém pozitívne vplývať aj na zdravie behákov. Najväčší benefit je možné pozorovať najmä v prvom týždni života nakoľko je ním možné stimulovať kurčatá k vyššiemu prímu krmiva, a tak k lepšiemu štartu.  

Čo spôsobí vypálená žiarovka?

Počas kontroly haly chovateľ často vidí miesta s výrazne horšou podstielkou a hlavnú príčinu hľadá v nesprávnom vetraní či prievane na hale spôsobenom deravými stenami. Podobnú situáciu však často spôsobuje aj nerovnomerná distribúcia svetla po hale. Predchodcovia našich výkrmových brojlerov boli vtáky obývajúce pralesy Ázie. Kurčatá preto stále vyhľadávajú tmavšie prostredie, ktoré im dáva pocit bezpečia a naopak sa stránia miestam s príliš vysokou intenzitou svetla, kde by vo voľnej prírode mohli byť ľahko ulovené dravcami. V prípade použitia intenzívne a menej intenzívne svietiacich žiaroviek v hale či vypáleniu viacerých z nich dochádza k tomu, že kurčatá sa vyhýbajú miestam s vyššou intenzitou svetla. Na týchto miestach vylučujú exkrementy aby si miesto kde sa pohybujú udržali čisté. Preto pokiaľ uvidíte miesto s vlhkou podstielkou a veľkou koncentráciou trusu, dvihnite zrak a možno uvidíte že žiarovky nad ním svietia intenzívnejšie než okolité.

Obrázky a tabulky:

  • Obr. 1 - HATO ONE je jeden z najmodernejších prístrojov, používaný špecialistami De Heus. Dokáže merať farby svetla, efekt blikania či intenzitu svetla v galliluxoch.
  • Tab. 1 - Počet hodín svietenia a intenzita lux v podľa veku brojlerov
  • Obr. 2 - K odhaleniu blikajúcej žiarovky nám pomôže pohľad cez fotoaparát mobilného telefónu.
  • Obr. 3 - Nefunkčná žiarivka dokáže zhoršiť rozloženie kurčiat po hale. Následne dochádza ku obtiažam s podstielkou.

Pokiaľ sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

Zoznam použitej literatúry je dostupný u autora.

Kontaktujte nás