Tepelný stres De Heus rieši použitím Bestermine Cooldown

24 apríla 2019
-
3 minuty

Ako indikátor sa používa THI (= Temperature Humidity Index), teda kombinácia teploty a vlhkosti vzduchu. Ten slúži na posúdenie vplyvu tepelného stresu. Dochádza k nemu už pri teplote 23 °C a vlhkosti 40 % (THI ≥ 68).

 

Prevencia

Najúčinnejší spôsob, ako ho znížiť, je zamerať sa tak na technologické aspekty chovu, ako aj na výživu. Čo sa týka technológie chovu, máme tým na mysli hlavne izolované strechy stajní, dostatok tieňa, ventilátory, dostatok čerstvej vody, rozprašovače vody a vlastný manažment kŕmenia. Prevenciu tepelného stresu výživou môžeme zhrnúť do nižšie uvedených štyroch bodov s cieľmi a spôsobmi riešenia:

Znížiť produkciu tepla produkovaného zvieraťom

 • Trávenie vlákniny v bachore produkuje zvýšené množstvo tepla
 • Riešenie: Zníženie na vlákninu bohatých krmív v kŕmnej dávke

Znížiť straty vzniknuté dýchaním a slintaním

 • Zvýšeným dýchaním a slintaním má zviera k dispozícii menej hydrogén uhličitanu
 • Riešenie: viac používať pufre

Zvýšiť koncentráciu kŕmnej dávky

 • Riešenie: zvýšenie množstva škrobu a tukov (by-pass) v kŕmnej dávke a zníženie vlákniny

Zvýšiť príjem sušiny krmiva

 • Kŕmenie chutnými a čerstvými objemnými krmivami
 • Použitie melasy v kŕmnej dávke – zvýšenie chutnosti
 • Použitie kŕmnych aditív na zvýšenie príjmu krmiva
 • Zvýšenie hladiny DCAD – katiónovo-aniónová balancia, zvýšením tejto hladiny ideálne na hodnotu 300 – 400 meq/kg sušiny docielime zvýšený príjem krmiva

Na základe týchto skutočností prišla spoločnosť De Heus na trh s novým produktom. Bestermine Cooldown je špeciálne minerálne doplnkové krmivo, ktoré pomáha dojniciam zvládať tepelný stres.  Obsahuje  tri rôzne druhy pufrov, uhličitan draselný, ktorý zvyšuje hodnotu DCAD, a zmes prírodných éterických olejov. Bestermine Cooldown podporuje bachorovú fermentáciu a má pozitívny vplyv na žravosť.

Na základe týchto skutočností sme uviedli na trh nový produkt. Bestermine Cooldown je špeciálny minerálny doplnkové krmivo, ktoré pomáha dojniciam zvládať tepelný stres. Obsahuje 3 rôzne druhy pufrov, potravinový draselný, ktorý zvyšuje hodnotu DCAD, a zmes prírodných éterických olejov. Podporuje bachorovú fermentáciu, má pozitívny vplyv na žravosť a frekvencii kŕmenia.

Praktické skúsenosti

V roku 2019 bol zaradený do kŕmnej dávky Bestermine Cooldown tiež v ZD Senice na Hané (Olomoucký kraj/Česko). Kŕmna dávka bola tu koncipovaná na základe kukuričnej siláže, lucernovej senáže a slamy, doplnená o bielkovinový koncentrát (TMR BALANCE I), vlhké kukuričné ​​zrno a pšeničný šrot. Aj napriek tomu, že sa jedná o vysoko úžitkový chov holštýnského dobytka, nenájdete tu v kŕmnej dávke kŕmny tuk. S prichádzajúcim teplým obdobím bolo pridané 0,2 - 0,35 kg / ks / deň Bestermine Cooldown. Hodnota DCAD stúpla u vrcholových skupiny z 189 meq / kg suš. Na 289 meq / kg suš. Výsledky kontroly úžitkovosti za najteplejšie mesiace roka dopadli takto:

 • jún 2019 - 31,18 l na dojenie, tuk 3,88%;
 • júl 2019 - 33,24 l na dojenie, tuk 3,87%;
 • august 2019 - 33,21 l na dojenie, tuk 4,04%.

Zootechnička Ing. Marie Martinková: "V teplom období roka sme pravidelne prichádzali o 2-3 l mlieka na kravu. Bestermine Cooldown vnímam veľmi pozitívne, pretože nám napomáha znižovať tieto straty. Jeho použitie je jednoduché a efektívne. "

Ďalšou farmou, kde používali Bestermine Cooldown je Zemspol Studénka, farma Pustějov (Bratislavský kraj). Tento podnik chová celkom 1100 ks holštýnského dobytka. Základom kŕmnej dávky dojníc bola kukuričná siláž, seno, ražná a lucernová senáž, repkový extrahovaný šrot, bielkovinový koncentrát (Top Dairy), kukuričný a pšeničný šrot, cukrovarské rezky, pivovarské mláto, MKS, melasa a kŕmny tuk. Bestermine Cooldown sa dávkoval v množstve 0,2 - 0,4 kg / ks / deň.

Hodnota DCAD stúpla o 100-130 meq / kg sušiny. Letné kontrola úžitkovosti dopadla takto:

 • jún 2019 - 34,74 l na dojenie, tuk 3,77%;
 • júl 2019 - 33,86 l na dojenie, tuk 3,84%;
 • august 2019 - 33,32 l na dojenie, tuk 3,74%.

Názor zootechničky MVDr. Kateřiny Tesaříkové: "Na základe dobrej skúsenosti z 2018 sme sa rozhodli použiť Bestermine Cooldown aj tento rok."

Porovnanie úžitkovosti

ZD Všestary má 2 strediská s chovom dojníc (farma Chlum a Střezetice) a spolupracuje so spoločnosťou De Heus od januára 2018. V priebehu teplých mesiacov sa obe strediská potýkala so znateľným tepelným stresom u dojníc. V tomto roku sa ZD rozhodlo vyskúšať Bestermine Cooldown. Hodnota DCAD sa s použitím Bestermine Cooldown pohybovala na hranici 400 meq / kg sušiny na oboch strediskách. Dávka bola 0,3-0,35 kg / ks / deň a tento doplnok bol dojniciam kŕmený pri teplotách nad 25 ° C. Vyhodnotenie mlieka a mliečnych zložiek v období najteplejších mesiacov môžete vidieť v tabuľkách 1 a 2 nižšie. Vyhodnotenie nie je vždy jednoduché, pretože je priebeh každého leta iný, sú iná objemové krmivá, ktorá sa mení aj v priebehu jedného leta.

Požiadali sme o zhodnotenie hlavného zootechnika Martijn Veeninga: "Po použití lieku Bestermine Cooldown, ktorým sme kŕmili v letnom období, kedy teploty presiahli 25˚C, sa nám výrazne zlepšil zdravotný stav dojníc. Lepšie sa vyrovnali s tepelným stresom, ktorý bol preukázateľne menší, kravy lepšie zabřezávaly a bola väčšia spotreba a využitie kŕmnej dávky. Doplnok Bestermine Cooldown budeme používať aj v ďalšom letnom období, pretože sme s ním veľmi spokojní. "


Z
tabuliek je zrejmé, že v roku 2019 bolo nadojené viac mlieka a zložky boli porovnateľné s rokom 2018, kedy sa nepoužíval produkt Bestermine Cooldown.

Chcete náš produkt vyskúšať? Kontaktujte našich špecialistov na výživu dobytka.

 

Kontaktujte nás