Výsledky používania Bestermine CoolDown

30 júna 2020
-
4 minúty

Kravy s vysokou úžitkovosťou vytvárajú teplo svojim vlastným metabolizmom, a preto sú viac náchylné k tepelnému stresu. Znížený príjem sušiny krmiva je jedným z hlavných aspektov tepelného stresu, čo vedie k zníženiu mliečnej úžitkovosti, poklesu množstva mliečnej bielkoviny a tuku, acidózam, zníženiu kondície, slabšej imunite i zhoršeniu reprodukčných ukazovateľov.

Indikátor THI (=Temperature Humidity Index) slúži na posúdenie vplyvu tepelného stresu. Dochádza k nemu už pri teplote 23 °C a vlhkosti 40 % (THI ≥ 68).

Prevencia


Najúčinnejší spôsob, ako ho znížiť, je zamerať sa na technologické aspekty chovu a výživu. V stajniach by mali byť izolované strechy, dostatok tieňa a čerstvej vody, ventilátory, rozprašovače vody a vlastný manažment kŕmenia. Prevenciu tepelného stresu výživou môžeme zhrnúť do 5 bodov s cieľmi a spôsobmi riešenia:
1) Znížiť zvieraťom produkované teplo

 • Trávenie vlákniny v bachore produkuje zvýšené množstvo tepla - riešenie: zníženie v kŕmnej dávke zložky bohatej na vlákninu.

2) Znížiť straty vzniknuté dýchaním a slintaním

 • Zvýšeným dýchaním a slintaním má zviera k dispozícii menej hydrogén uhličitanu - riešenie: viac používať pufre.

3) Minimalizovať riziko acidóz - riešenie: použiť pufre.

4) Zvýšiť koncentráciu kŕmnej dávky - riešenie: zvýšenie množstva škrobu a tukov (by-pass) v kŕmnej dávke.

5) Zvýšiť príjem sušiny krmiva

 • Kŕmenie chutných a čerstvých objemných krmív,
 • Použitie melasy v kŕmnej dávky – zvýšenie chutnosti,
 • Použitie kŕmnych aditív na zvýšenie príjmu krmiva,
 • Zvýšenie hladiny DCAD – katión aniónová balancia, zvýšením tejto hladiny ideálne na hodnotu 300-400 meq/kg sušiny, docielime zvýšený príjem krmiva.

Na základe týchto skutočností sme uviedli na trh nový produkt. Bestermine Cooldown je špeciálne minerálne doplnkové krmivo, ktoré pomáha dojniciam zvládať tepelný stres. Obsahuje 3 rôzne druhy pufrov, uhličitan draselný, ktorý zvyšuje hodnotu DCAD a zmes prírodných éterických olejov. Podporuje bachorovú fermentáciu, má pozitívny vplyv na žravosť a frekvenciu kŕmenia.

Praktické skúsenosti


V roku 2019 bol zaradený do kŕmnej dávky Bestermine Cooldown aj v ZD Senice na Hanej (Olomoucký kraj). Kŕmna dávka bola tu koncipovaná na základe kukuričnej siláže, lucernovej senáže a slamy, doplnená o bielkovinový koncentrát (TMR BALANCE I), vlhké kukuričné ​​zrno a pšeničný šrot.

Aj napriek tomu, že sa jedná o vysoko úžitkový chov holštýnskeho hovädzieho dobytka, nenájdete tu v kŕmnej dávke kŕmny tuk. S prichádzajúcim teplým obdobím bolo pridaných 0,2 – 0,35 kg/ks/deň Bestermine Cooldown.
Hodnota DCAD stúpla u vrcholovej skupiny z 189 meq/kg suš. na 289 meq/kg suš. Výsledky kontroly úžitkovosti za najteplejšie mesiace roka dopadli takto:

 • jún 2019 - 31,18 l na dojenú, tuk 3,88 %;
 • júl 2019 - 33,24 l na dojenú, tuk 3,87 %;
 • august 2019 - 33,21 l na dojenú, tuk 4,04%.

Názor zootechničky Ing. Márie Martínkovej: „V teplom období roka sme pravidelne prichádzali o 2-3 l mlieka na kravu. Bestermine Cooldown vnímam veľmi pozitívne, pretože nám napomáha znižovať tieto straty. Jeho použitie je jednoduché a efektívne.“

Ďalšou farmou, kde používali Bestermine Cooldown je Zemspol Studénka, farma Pustejov (Moravskosliezsky kraj). Tento podnik chová celkom 1100 ks holštýnskeho hovädzieho dobytka. Základom kŕmnej dávky dojníc bola kukuričná siláž, seno, ražná a lucernová senáž, repkový extrahovaný šrot, bielkovinový koncentrát (Top Dairy), kukuričný a pšeničný šrot, cukrovarské rezne, pivovarské mláto, MKS, melasa a. Bestermine Cooldown sa dávkovalo v množstve 0,2 - 0,4 kg/ks/deň.
Hodnota DCAD stúpla o 100-130 meq/kg sušiny. Letná kontrola úžitkovosti dopadla takto:

 • jún 2019 - 34,74 l na dojenú, tuk 3,77 %;
 • júl 2019 - 33,86 l na dojenú, tuk 3,84 %;
 • august 2019 - 33,32 l na dojenú, tuk 3,74%.

Názor zootechničky MVDr. Kateřina Tesaříková: „Na základe dobrej skúsenosti z 2018 sme sa rozhodli použiť Bestermine Cooldown aj tento rok.“

Porovnanie úžitkovosti


ZD Všestary má 2 strediská s dojnicami (farma Chlum a Střežetice) a spolupracuje so spoločnosťou De Heus od januára 2018. V priebehu teplých mesiacov sa obe strediská stretávali s znateľným tepelným stresom pri dojniciach. V tomto roku sa ZD rozhodlo vyskúšať Bestermine Cooldown. Hodnota DCAD sa s použitím Bestermine Cooldown pohybovala na hranici 400 meq/kg sušiny na oboch strediskách. Dávka bola 0,3-0,35 kg/ks/deň a tento doplnok bol dojnicou kŕmený pri teplotách nad 25 °C. Vyhodnotenie mlieka a mliečnych zložiek v období najteplejších mesiacov môžete vidieť v tabuľkách 1 a 2 nižšie. Vyhodnotenie nie je vždy jednoduché, pretože je priebeh každého leta iný, sú iné objemné krmivá, ktoré sa menia aj v priebehu jedného leta.

Požiadali sme o zhodnotenie hlavného zootechnika Martijna Veeninga: „Po použití prípravku Bestermine Cooldown, ktorým sme kŕmili v letnom období, keď teploty presiahli 25 °C, sa nám výrazne zlepšil zdravotný stav dojníc. Lepšie sa vyrovnali s tepelným stresom, ktorý bol preukázateľne menší, kravy lepšie zabrezávali a bola väčšia spotreba a využitie kŕmnej dávky. Doplnok Bestermine Cooldown budeme používať aj v ďalšom letnom období, pretože sme s ním veľmi spokojní.“

Tab. 1 Farma Chlum – porovnanie mliečnej úžitkovosti za rok 2018 a 2019

Farma Chlum.png

Tab. 2 Farma Střežetice – porovnání mléčné užitkovosti za rok 2018 a 2019

Farma Strezetice.png

Z tabuliek je zrejmé, že v roku 2019 bolo nadojených viac mlieka a zložky boli porovnateľné s rokom 2018, kedy sa nepoužíval produkt Bestermine Cooldown.

Chcete náš produkt vyskúšať? Kontaktujte našich špecialistov na výživu hovädzieho dobytka.

Kontaktujte nás