De Heus Animal Nutrition zvyšuje svoj rast v Poľsku vďaka akvizícii Golpasz

21 júla 2020
-
3 minút

Tlačová správa  Spoločnosť De Heus Animal Nutrition 1. júla 2020 podpísala dohodu o akvizícii poľskej spoločnosti Golpasz zameranej na výrobu kŕmnych zmestí (s ročnou kapacitou produkcie 500 000 ton kŕmnych zmesí). Akvizíciu má ešte schváliť  poľský Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (UOKiK).

Spojené znalosti v oblasti výživy zvierat

„Obidve spoločnosti v novom partnerstve vidia mnoho spoločných prínosov. De Heus a Golpasz majú vysokokvalitné špecializované znalosti v oblasti výživy zvierat, hospodárenia so zvieratami a chovu hospodárskych zvierat. Tieto kompetencie umožňujú obidvom spoločnostiam rozvíjať a podporovať riešenia na mieru (v oblasti výživy aj obchodu) v súlade s požiadavkami a dopytom zo strany zákazníkov zaoberajúcich sa hospodárstvom. Vďaka spojeným silným stránkam týchto spoločností sa zrýchli ich zdokonaľovanie v tejto oblasti. Spoločnosť Golpasz navyše získala vysokošpecializované znalosti v oblasti výživy moriakov, ktoré pre De Heus predstavujú pridanú hodnotu. Golpasz tiež získa prístup k medzinárodnej sieti a centru odborných znalostí spoločnosti De Heus, čo pre Golpasz okrem iného predstavuje príležitosť obohatiť svoje znalosti a použiť ich na zrýchlenie inovácie výrobkov,“ uviedol Adam Zaleski, generálny riaditeľ De Heus Poľsko.

Generálny riaditeľ Golpasz Wiestaw llkow sa tiež s pevným presvedčením teší na budúcnosť: Vďaka spojeniu De Heus Poľsko a Golpasz budeme schopní pokračovať v rozvoji tých segmentov na trhu, v ktorých už v súčasnosti pôsobíme. Použijeme spojené znalosti a skúsenosti, aby sme lepším spôsobom slúžili svojim klientom, keďže vieme, že neustále zvyšovanie efektivity je kľúčom k úspechu. Naši klienti aj zamestnanci budú mať prospech z celosvetového pôsobenia spoločnosti De Heus.“

Všetky potrebné dokumenty boli odovzdané na schválenie poľskému Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (UOKiK). Obidve spoločnosti budú pracovať rovnakým spôsobom, kým úrad UOKiK nevydá formálne rozhodnutie.

O spoločnosti Golpasz

Spoločnosť Golpasz je vďaka ročnej produkcii 500 000 ton kŕmnych zmesí jedným z popredných výrobcov v Poľsku. Golpasz ponúka kompletný sortiment kŕmnych zmesí pre rôzne kategórie zvierat vrátane moriakov, brojlerov, ošípaných a hovädzieho dobytka (na mäso a mlieko). Spoločnosť vlastní štyri moderné výrobné miesta s priaznivou polohou vo vzťahu k najdôležitejším regiónom v oblasti chovu dobytka.


Ede I Łęczyca, 7. júl 2020