Dôležitá správa obchodným partnerom

17 marca 2020
-
2 minút

Spoločnosť De Heus a.s. si plne uvedomuje závažnosť súčasnej situácie, rovnako ako dôležitosť výroby krmív, ktorá je súčasťou reťazca výroby potravín pre obyvateľstvo. Rovnako vnímame aj povinnosť zabezpečiť dostatok krmív pre záujmové chovy zvierat. Rozumieme, aká je dnes naša spoločenská zodpovednosť.

Vážení obchodní partneri,

viac ako inokedy si uvedomujeme, aké je dôležité pristupovať zodpovedne voči sebe samým, kolegom i širokej verejnosti. Uvedomujeme si, že sme dôležitou súčasťou zásobovania obyvateľstva potravinami, vieme, že vaše zvieratá potrebujú krmivo za všetkých okolností. My sme pripravení.

Sme zodpovední! Nepanikárime! Nepodceňujeme skryté hrozby!

Prijali sme veľa najprísnejších opatrení a vybavili našich pracovníkov potrebnými pomôckami, aby sme aj naďalej mohli plne a bez
obmedzenia pracovať a zásobovať Vás našim krmivom. A to na územi Slovenska, Českej republiky a Maďarska!

Sme a naďalej Vám budeme nápomocní zo všetkých našich síl.

Váš De Heus a.s.Plné znenie listu