Holandsko, krajina tulipánov, veterných mlynov a dojníc

Ing. Katarína Langerová Kubeková

Specialista pro skot CZ

16 júla 2023
-
3 minúty

V týždni od 17. do 21. apríla 2023 pozvala spoločnosť De Heus niekoľko svojich zákazníkov na spoločnú návštevu Holandska.

Náš holandský kolega, odborník na hovädzí dobytok Wim Hoffman, pre nás všetkých pripravil skvelý a veľmi zaujímavý program. 

Kto raz navštívi krajinu "tulipánov", nesmie zabudnúť na návštevu kvetinového parku Keukenhof. A hoci naša skupina bola skôr "pánska", myslím, že všetkým sa úvodná prehliadka veľmi páčila.

Na druhý deň ráno sa začal pracovný program - v meste Ede, v sídle spoločnosti De Heus, nás privítal priamo jeden z bratov majiteľov materskej spoločnosti, pán Co De Heus. Odtiaľ sme sa presunuli do šľachtiteľskej spoločnosti Barenbrug, ktorá sa zameriava na chov tráv. Bolo zaujímavé vidieť trávu vyšľachtenú na sucho s dĺžkou koreňového systému 1 m, ale aj šľachtenie púpavy ako alternatívneho zdroja kaučuku. Okrem toho sme mali možnosť vidieť poľné pokusy s poľnými trávami, lucernou a lúčnou pastevnou zmesou obsahujúcou čakanku, ktorá je pre kravy veľmi atraktívna. Popoludní sme navštívili našu priateľskú spoločnosť CRV v jej sídle v Arnheme a potom sme sa vybrali na rodinnú farmu Rose Farm.

Nabitý program pokračoval nasledujúce ráno na výskumnej a vývojovej farme s robotickým kŕmením. Bolo zaujímavé vidieť, že farmár zvyčajne robí až 7 kosieb trávneho sena a my sme sa mohli presvedčiť, že medzi 4. a 7. kosbou nie je prakticky žiadny rozdiel. V skutočnosti práve kŕmil jamu, kde boli tieto 2 kosby sendvičovo nasadené. Zároveň nás veľmi prekvapili odpovede na naše zvedavé otázky - na farme so 150 dojnicami pracoval len mladý farmár a jeho priateľka, bez ďalších zamestnancov. Keď sú na dovolenke, najímajú si náhradných pracovníkov, ktorí ich môžu rovnocenne zastúpiť. Farmár vlastní 85 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom na 60 ha pestuje len krmivo pre zvieratá, na 10 ha jedlú mrkvu a 15 ha prenajíma spoločnosti zaoberajúcej sa pestovaním tulipánov. Posledná informácia nám vyrazila dych - cena za hektár poľnohospodárskej pôdy bola 200 000,- Eur.

Cesta potom pokračovala do jednej z našich materských tovární na výrobu kŕmnych zmesí v Utrechte, kde zaujímavým momentom bolo vidieť vykladanie repkového extrahovaného šrotu priamo z lode. Na ďalšej farme sme mohli ochutnať lahodné, dlhozrejúce syry, ktoré farmár so svojou rodinou denne ručne spracovával zo 6 000 litrov vyprodukovaného mlieka. 
Poslednou zastávkou bola farma mláďat býkov patriaca našej materskej spoločnosti De Heus.

Ďalší deň sme strávili v Rotterdame, najväčšom európskom prístavnom meste. Sprevádzal nás sprievodca, ktorý nám priblížil "život" a fungovanie tohto priemyselného kolosu. Opäť to bol naozaj zážitok nielen pre pánov.

Aj keď sa môže zdať, že Holandsko je pomerne jednotvárna, rovinatá krajina, myslím si, že je to krajina plná zaujímavostí nielen pre poľnohospodárov.

About the author

Ing. Katarína Langerová Kubeková

Specialista pro skot CZ