Royal De Heus posilňuje svoje postavenie v Brazílii

17 marca 2020
-
2 minút

Spoločnosť Royal De Heus podpísala 6. marca dohodu o akvizícii brazílskej spoločnosti na výrobu výživy pre hovädzí dobytok Cerrado Nutrição Animal, ktorá sídli v meste Itaberaí v štáte Goiás.

 

Spoločnosť Cerrado Nutrição Animal vyrába kompletný rad vysokokvalitných produktov pre mliekový a mäsový hovädzí dobytok. Patria medzi ne kompletné krmivá, koncentráty, jadrové krmivá, minerálne doplnky a minerálne proteínové doplnky. Vďaka výrobnej kapacite 50 000 ton za rok má spoločnosť Cerrado Nutrição Animal silné regionálne postavenie, a to najmä na trhu s hovädzím dobytkom na brazílskom Stredozápade.

Ako uvádza Rinus Donkers, riaditeľ spoločnosti De Heus Brazília a Latinská Amerika: „Obom spoločnostiam – De Heus a Cerrado Nutrição Animal – sa na náročnom brazílskom trhu s výživou pre zvieratá darí. Táto akvizícia nám teda umožní prispieť k rastu a profesionalizácii súčasných aj nových zákazníkov, predovšetkým v Stredozápadnom regióne. Spojenými silami sprístupníme medzinárodné poznatky a skúsenosti spoločnosti De Heus farmárom, ktorí chovajú hospodárske zvieratá v tomto regióne. Akvizícia je tiež v súlade so stratégiou spoločnosti De Heus Brazília vyrábať svoje výrobky pre prežúvavce čo najbližšie k zákazníkom a zvyšovať synergiu v dodávateľskom reťazci.“

Zakladateľ spoločnosti Cerrado Nutrição Animal, pán Antonio Pedroso, bude mať naďalej dôležitú úlohu pri ďalšej expanzii spoločnosti. Bude zodpovedať za predaj a vzťahy so zákazníkmi. „Som rád, že našu spoločnosť preberá spoločnosť De Heus. Už dlhšie ako 100 rokov získava znalosti a skúsenosti, vďaka ktorým sa stala autoritou v oblasti výživy zvierat. Jej podrobné poznatky o živočíšnej výrobe a výžive ešte viac rozšíria naše inovačné kapacity. Spoločnosť De Heus vypracovala rôzne špičkové ucelené koncepcie nutričných krmív, prispôsobené všetkým fázam vývoja mäsového a mliekového hovädzieho dobytka. Teším sa, že tieto krmivové produkty a nadväzujúce služby ponúkneme chovateľom dobytka na Stredozápade,“ dodáva pán Pedroso.

Pôsobenie spoločnosti De Heus v Brazílii sa začalo v roku 2012 akvizíciou spoločnosti, ktorá vyrábala krmivá pre ošípané. Po nej nasledovala akvizícia závodu na výrobu krmív v meste Apucarana, otvorenie trhu s dobytkom chovaným na mlieko a otvorenie závodu vybudovaného „na zelenej lúke“ na výrobu exkluzívneho výživového doplnku s názvom MUB. Vďaka týmto krokom sa spoločnosť De Heus etablovala ako inovatívny podnik na trhu s hovädzím dobytkom. V roku 2017 bola dokončená výstavba špecializovanej prevádzkarne na výrobu krmiva pre mladé zvieratá v Tolede, ktorá sa zameriava hlavne na prasiatka a jednodňové kurčatá.

Spoločnosť De Heus Brazília v súčasnosti ponúka kompletný rad výživových produktov pre viacero kategórií zvierat vrátane ošípaných, hovädzieho dobytka (na mäso i na mlieko), hydiny, spoločenských zvierat a akvakultúry.