Spoločnosť De Heus Animal Nutrition posilňuje svoje postavenie v Indonézii vďaka akvizícii spoločnosti Neovia Indonesia

09 júna 2020
-
3 minút

Spoločnosť De Heus Animal Nutrition (De Heus) 2. júna dokončila akvizíciu závodov na výrobu kŕmnych zmesí spoločnosti Neovia Indonesia (PT Welgro Feedmill a PT Wirifa Sakti) zo skupiny ADM. Welgro a Wirifa sú dva závody na výrobu kŕmnych zmesí v Západnej a Východnej Jáve s celkovým objemom predaja 125 000 ton za rok 2019, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na segmenty krmív pre hydinu, vodných živočíchov a ošípané. Pre spoločnosť De Heus Indonesia táto akvizícia znamená dôležitý krok v rámci jej úsilia stať sa najdôležitejším hráčom na indonézskom trhu s krmivami.

Gabor Fluit, obchodný riaditeľ skupiny De Heus Asia, k tomu poznamenáva: „Táto akvizícia nadviaže na náš úspešný vstup do Indonézie v roku 2018 prostredníctvom akvizície spoločnosti Universal Agri Bisnisindo (UAB) v Bekasi v Západnej Jáve a zrýchli našu rastovú stratégiu pre Indonéziu. Poskytne nám skvelú príležitosť na rozšírenie pozície v kľúčových oblastiach chovu dobytka a vodných živočíchov v tesnej blízkosti k našim súčasným i prípadným budúcim zákazníkom.“

„Žijeme v časoch turbulentných zmien spôsobených vírusom Covid-19, čo sa prejavilo aj miernym poklesom dopytu po krmivách. Dúfame, že v dlhodobej perspektíve sa trh zotaví. Spoločnosť De Heus sa zameriava na dlhodobé hľadisko a snaží sa prinášať na trhy, na ktorých pôsobí, nové technológie a skutočný pokrok v úzkej spolupráci so zákazníkmi.“ Veľkosť indonézskeho trhu s krmivami by sa podľa odhadov mala zvýšiť z 19 miliónov ton v roku 2019 na 22 miliónov ton v roku 2022. V Indonézii žije 273 miliónov obyvateľov, je teda najväčším spotrebiteľským trhom z hľadiska bielkovín v juhovýchodnej Ázii. Dopyt po živočíšnych bielkovinách sa bude v najbližších rokoch neustále zvyšovať vďaka rastu disponibilných príjmov a počtu obyvateľov, ako aj zmene spotrebiteľských preferencií.

Gabor Fluit ďalej konštatuje: „Od akvizície spoločnosti UAB spoločnosť De Heus zopakovala svoj úspešný trhový prístup aj v ďalších krajinách juhovýchodnej Ázie, čím podporila širšiu profesionalizáciu nezávislých poľnohospodárov v miestnom sektore chovu dobytka a vodných živočíchov. Ponúka im krmovinárske výrobky prémiovej kvality a poskytuje praktické poradenstvo v oblasti krmív a farmového chovu. Zlepšili sme tiež výrobné postupy, investovali do technickej prípravy personálu a začali budovať novú linku na výrobu krmív pre vodné živočíchy a hydinu v závode na výrobu krmív UAB.“

Kay De Vreese, vedúci riaditeľ De Heus Indonesia, uvádza: „Veľmi nás teší, že výrazne rastúca zákaznícka základňa v Indonézii si všimla a ocenila, akú pozornosť venujeme zlepšovaniu kvality výrobkov a zdieľaniu najlepších postupov. V nadchádzajúcich rokoch budeme pokračovať v realizácii našich investičných plánov.“

A dodáva: „Sme radi, že môžeme privítať zamestnancov spoločností Welgro a Wirifa ako nových kolegov v spoločnosti De Heus v Indonézii. Spoločnosti Welgro a Wirifa sme poznali ako dynamické podniky zamerané na neustále zlepšovanie, ktoré výborne doplnia podnikovú kultúru spoločnosti De Heus.“

„Nadchádzajúci rok bude dôležitým prechodným obdobím. Určíme, aké investície si vyžiadajú výrobné procesy v záujme zlepšenia kvality výrobkov a zvýšenia výrobnej kapacity. Okrem toho sa spoločnosti Welgro a Wirifa zosúladia so štandardmi De Heus, aby sa vytvorila pevná a jednotná organizácia De Heus v Indonézii. Naďalej budeme hľadať potenciálne príležitosti na posilnenie nášho postavenia v hodnotovom reťazci, a to prirodzene i prostredníctvom akvizícií.“


Tlačová správa