Štartujeme!

29 septembra 2020
-
2 minút

Spustili sme novú VKZ KENDICE

Spoločnosť De Heus dokončila stavbu výrobne kŕmnych zmesí v Kendiciach na východnom Slovensku.

  • Najmodernejšia výrobňa na Slovensku
  • Investície presahujúce 10 mil. €
  • Spustenie prevádzky v septembri 2020
  • Celková kapacita výroby až 200 tis. ton ročne
  • Obilné silo s kapacitou 20 tis. ton
  • Výroba krmív pre hydinu, ošípané, hovädzí dobytok
  • Výroba sypkých, granulovaných i drvených krmív