Vaše otázky v časoch koronavírusu

02 apríla 2020
-
2 minút

Je vaša výroba stále v prevádzke?                      

 • Áno, vyrábame bez obmedzenia výrobnej kapacity.
 • Prijali sme preventívne opatrenia na ochranu všetkých našich kolegov i vás, našich zákazníkov.
 • V podniku funguje tím, ktorý raz za týždeň vyhodnocuje prijaté opatrenia a rozhoduje o ďalších krokoch s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky krmív.       Funguje príjem objednávok, resp. zákaznícky servis?

 • Áno, zákaznícky servis funguje bez obmedzenia, a to v čase 6.30 h – 17.00 h.
 • Objednávky prijímame štandardne e-mailom na adrese objednavky.krmiva@deheus.com, prostredníctvom našej aplikácie e-objednávky na eobjednavky.mojedeheus.cz alebo telefonicky na čísle +420 517 307 709.Rozvážate svoje výrobky a kam?

 • Áno, rozvážame po celej Českej republike, na Slovensku i v Maďarsku. Na dodávky krmív sa doteraz nevzťahujú žiadne obmedzenia.


Aké sú v súčasnosti dodacie lehoty?

 • Voľne uložené kŕmne zmesi pre farmové chovy rozvážame ako obvykle, t. j. do 3 dní.
 • Krmivá balené vo vreciach sa snažíme dodávať štandardne do 5 pracovných dní. Z dôvodu skokového nárastu dopytu či vysokého počtu skladaných paliet sa termín môže predĺžiť.
 • Aktuálne informácie vám poskytne náš zástupca alebo zákaznícky servis (k 20. 3. registrujeme skokový nárast objednávok, keďže viac odberateľov sa predzásobuje).
 • V prípade cezhraničných dodávok sa lehoty môžu predĺžiť pre čakanie na hraniciach.


Pracujú obchodní špecialisti?

 • Áno, pracujú – buď prostredníctvom e-mailu alebo mobilného telefónu.


Je možné dohodnúť si s vami osobnú obchodnú schôdzku?

 • Z preventívnych dôvodov sa snažíme obmedziť osobné schôdzky. Stále však existuje možnosť elektronickej či telefonickej komunikácie alebo videokomunikácie.


Aké opatrenia ste prijali?

 • Všetky oddelenia pracujú. Zamestnanci, u ktorých je to možné, pracujú v režime homeoffice.
 • Pri vstupe na pracovisko sa všetkým zamestnancom meria teplota. Všetky oddelenia sme rozdelili do 2 tímov/skupín, aby sme zabezpečili zastupovanie a minimalizovali prevádzkové obmedzenia.
 • Používame ochranné prostriedky, t. j. rúška a rukavice.
 • Zaviedli sme zvláštny režim vydávania obedov a priestorov jedálne.
 • Pozastavili sme všetky hotovostné platby, tovar je možné zaplatiť prevodom.
 • Zrušili sme všetky návštevy.
 • Platí zákaz vstupu externistov do všetkých budov našich závodov.
 • Našich vodičov sme vybavili ochrannými prostriedkami.
 • V závodných priestoroch sme rozmiestnili prostriedky na dezinfekciu rúk.Ako mám postupovať, ak som externý vodič?

 • Pre všetkých prepravcov sme vydali Desatoro pravidiel, ktorými sa musia od okamihu príjazdu k nám riadiť.
 • Všetky informácie sú k dispozícii hneď na vstupe. Používajte rúško a riaďte sa uvedenými pokynmi.
 • Platí absolútny zákaz vstupu externistov do budov závodov De Heus a.s. Externisti majú pridelené samostatné WC v areáli závodu.