Po ôsmich rokoch už naša farma produkuje 2,7 milióna litrov mlieka ročne

16 sep 2020

Keď bol Fernando ešte dieťa, jeho otec a starý otec odišli z Holandska chovať mliečny dobytok do Brazílie. Chovateľský zápal podedil i on, pretože posledných osem rokov veľmi úspešne riadi svoju vlastnú farmu Estancia Shalom.

Fernando Sleutjes
Brazílie

Fernando Sleutjes pochádza z tretej generácie chovateľov mliečneho dobytka – táto tradícia začala v jeho rodine v roku 1950. Na farme Estância Shalom, ktorá sa nachádza v obci Piraí do Sul, Paraná sa zaoberá chovom mliečneho dobytka a poľnohospodárstvom. Kravy chová na ploche 100 hektárov a ročne zberá jednu úrodu kukuričnej siláže a dve úrody ovsenej siláže. Súčasne má jeho farma 70 hektárov na pestovanie kukurice a sójových bôbov.

Od 60 kráv produkujúcich mlieko po stádo 480 zvierat

Po ôsmich rokoch chovu holštýnskeho hovädzieho dobytka dnes farma ročne vyprodukuje 2,7 milióna litrov mlieka. Na začiatku mala 60 kráv produkujúcich mlieko. Teraz má stádo čítajúce 480 zvierat: 280 mladých zvierat a 200 kráv na produkciu mlieka.

Podľa Sleutjesa sa farma nezameriava len na efektívnu produkciu mlieka, ale aj na chov mladého dobytka: „Aby sme docielili vysoký zisk z produkcie mlieka, zameriavame sa na jalovice po otelení. Holštýnska jalovica, ktorá váži 570 kg vo veku od 23 do 24 mesiacov, docieli nami dosiahnutú produkciu, t. j. 40 až 45 litrov za deň, na vrchole prvej laktácie, pri ktorej má vysokú dojivosť.“ Fernando má spolu desať zamestnancov a jeho rodina ho v jeho podnikaní podporuje. „Moja žena sa na farme stará o všetky reprodukčné plány, syn je poľnohospodársky technik a už na farme pracuje. Aj dcérku máme v úmysle pripravovať na prácu s dobytkom,“ dodáva.

Poznajte Fernandovu farmu

Chov, výživa a genetika: základ úspechu

Na dosiahnutie vysokej produkcie farma Estância Shalom uplatňuje plán spoločnosti De Heus KALIBER®, ktorý sa zameriava na zdravý a hospodárny chov mladých zvierat a využíva referenčnú mieru zvierat z hľadiska ich dĺžky, výšky a objemu. Vďaka tomu sú zvieratá dobrého vzrastu, majú vysokú produktivitu a dožívajú sa dlhého veku.

Plán je rozdelený do štyroch fáz: fáza štartu, fáza dorastu, fáza dospievania a fáza gravidity. Každá fáza má rôzne nutričné nároky, napríklad na proteíny, energiu, škrob, vlákninu, minerály a vitamíny. Kŕmne dávky sú pre každú fázu stanovené tak, aby spĺňali potreby zvierat a zodpovedali množstvu krmovín, ktorú sú na farme k dispozícii.

Podľa interného prieskumu farmy produkovali jalovice po prvom otelení v roku 2018 priemerne 10 980 litrov mlieka v priebehu 365 dní; v roku 2019 hodnoty dosiahli 11 500 litrov na jalovicu po prvom otelení a teraz v roku 2020 sa hodnoty pohybujú medzi 12 200 a 12 500 litrov za 365 dní: „Je to po troch rokoch takmer o päť litrov viac každý deň. Stačilo len zlepšiť chov, výživu a genetiku jalovíc. Kvalitná výživa hrá podľa výsledkov veľkú úlohu,“ hovorí Sleutjes.

Podpora rodiny

„Moja žena sa na farme stará o všetky reprodukčné plány, syn je poľnohospodársky technik a už na farme pracuje. Aj našu dcérku máme v úmysle pripravovať na prácu s dobytkom,“ dodáva.

Dôvera a partnerstvo

Partnerstvo medzi farmou Estância Shalom a spoločnosťou De Heus začalo pred ôsmimi rokmi, keď nadnárodná spoločnosť vstúpila na brazílsky trh a zároveň farmár začal prevádzku svojej farmy na produkciu mlieka.

Sleutjes: „Spoločnosti vyrábajúce krmivo sa vo všeobecnosti najviac zameriavajú na laktačnú fázu, ktorá prináša väčšiu ekonomickú hodnotu. Zanedbávajú ostatné fázy, ako je chov teliat a starostlivosť o suchostojné dojnice, hoci majú na farmu finančný vplyv. Presne na tieto fázy sa spoločnosť De Heus zameriava, t. j. od pôrodu teľaťa až po produkciu, a vďaka tomu sme v stáde zaznamenali veľké zlepšenie. Okrem poskytovania vysoko kvalitných produktov spoločnosť De Heus tiež poskytuje informácie, s ktorých pomocou je možné dosiahnuť vynikajúce výsledky prostredníctvom výskumu, ktorý nám v praxi pomáha dosahovať ciele našej farmy. Dnes našu farmu navštevuje celý rad farmárov a technikov aj z cudziny, napríklad Bolívie, Uruguaja a Argentíny, ktorí sa zaujímajú o naše výsledky.“


Súvisiace témy: