„Nemáme chudé ani príliš veľké prasnice, a to je kľúč k vyššiemu počtu odchovaných prasiatok“

16 sep 2020

Na úpätí Orlických hôr neďaleko poľských hraníc leží mestečko Žamberk, kde sa nachádza farma spoločnosti Vemas a.s. Tu majú ustajnených 750 prasníc na produkciu prasiatok, ktoré potom presúvajú na predvýkrm. Asi 16 000 ošípaných ročne ďalej vykrmujú a zvyšných asi 7 000 predávajú na výkrm na iné farmy. Od roku 2012 pracuje na tejto farme ako riaditeľka pani Jiřina Štěpánková.

Jiřina Štěpánková
Česká republika

Plná dôvera

„Zákazníkom spoločnosti De Heus sme boli už za môjho predchodcu. Vtedy sme odoberali len krmivá pre prasnice. Keď som sa stala riaditeľkou farmy, spoločnosť De Heus dostala moju 100 % dôveru a odvtedy od nich odoberáme krmivá pre všetky kategórie ošípaných,“ hovorí Jiřina Štěpánková.

Stabilné výsledky

Tento vzťah priniesol stabilné technické výsledky s krmivami De Heus a zlepšil finančné ukazovatele farmy. Jiřina Štěpánková: „Spoločnosť De Heus na mňa pôsobila dojmom podniku s medzinárodnou pôsobnosťou. Vďaka tomu majú bohaté skúsenosti s výživou zvierat, ktoré potom môžu uplatniť v praxi.“

Pohľad na farmu Vemas

32 chovaných prasiatok na prasnici za rok

„V posledných rokoch sa nám zlepšili výsledky reprodukcie prasníc. Veľký podiel na tom má tiež spoločnosť De Heus, ktorá dodáva výrazne inovované zmesi pre gravidné a laktujúce prasnice. V súčasnosti dosahujeme asi 32 odchovaných prasiatok na prasnicu za rok. Som tiež veľmi spokojná s prácou špecialistu De Heus, ktorý nás navštevuje minimálne dvakrát mesačne a v prípade potreby aj na zavolanie.“

Zdieľanie znalostí po celom svete

„Veľmi oceňujem flexibilitu spoločnosti De Heus a tiež jej široký odborný rozhľad. Navštevujú veľa fariem nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v iných krajinách, kam ja sa nedostanem. Pomáhajú mi tiež vyhodnocovať všetky výsledky formou tabuliek a grafov. Okrem toho pre nás zabezpečujú službu merania sadla prasníc ultrazvukom, a to pravidelne dvakrát mesačne. V praxi to znamená, že nemáme prasnice ani príliš chudé, ani s nadváhou, čo je kľúčom k vyššiemu počtu chovaných prasiatok na prasnicu. Tým samozrejme zvyšuje aj zisk farmy.“

Referencie Česká republika - Jiřina

Nová technológia kŕmenia a ustajnenia

Pred niekoľkými rokmi vybudovala spoločnosť Vemas novú halu pre gravidné prasnice. Spoločnosť De Heus im pomohla vybrať dodávateľa technológií kŕmenia a ustajnenia. „Mali sme ponuky niekoľkých riešení bežne používaných v našej krajine. Spoločnosť De Heus však odporučila Nedap, čo je systém široko používaný v Holandsku. Ide o ustajnenie prasníc v dynamickej skupine, kde sú všetky prasnice v rôznych fázach gravidity dohromady, v jednej veľkej skupine 300 prasníc. Výhodou je, že zvieratá nie sú nervózne, pretože pri tak veľkom počte neexistuje medzi prasnicami hierarchia. Ďalším pozitívom je tiež to, že systém obsahuje batérie kŕmnych boxov, ktoré na základe čipu zvieraťa dávkujú presné množstvo kŕmnej zmesi podľa nastavenej kŕmnej krivky. Samozrejme aj táto zmena ustajnenia má významný vplyv na zvýšenie počtu ročne odchovaných prasiatok na prasnicu.“

Pani Jiřina je so spoločnosťou De Heus spokojná

„Som spokojná, takže verím, že naša spolupráca bude pokračovať ešte veľa ďalších rokov. Pri spoločnosti De Heus mi vyhovuje aj výborná komunikácia a rýchla pomoc v prípade, že ju na farme potrebujeme. Preto nemám potrebu meniť dodávateľa krmív,“ uvádza pani Jiřina Štěpánková.


Súvisiace témy: