Účinky boli viditeľné od prvých laktácií

16 sep 2020

Karolina a Łukasz Głuchowski chovajú dojnice blízko obce Sypniewo na severovýchode Poľska, ktorá sa nachádza približne 120 km od Varšavy. Farmu prevzali po Łukaszových rodičoch v roku 2017. Pred prevzatím obaja študovali zootechniku na Prírodovedeckej univerzite vo Varšave. Koncom roka bude stádo mať okolo 50 kusov dobytka. Teraz má 40 kráv vrátane 36 dojníc.

Karolina and Łukasz Głuchowski
Polsko

Łukasz Głuchowski popri svojich štúdiách niekoľko rokov pracoval pre celoštátny poľnohospodársky časopis Farmár a portál farmer.pl, do ktorých prispieval článkami a správami z fariem a veľtrhov. Táto žurnalistická prax sa ukázala ako užitočná: „Pri práci chovateľa je dobré mať nielen teoretické znalosti, ale aj schopnosť rýchlo nadväzovať kontakty, klásť otázky a vedieť, koho sa spýtať.“

Spolupráca a pripravenosť na zmeny

Kŕmenie, ktoré rešpektuje tradičné postupy, sa na farme robí manuálne. Kravy treba každý deň vypustiť zo stĺpovej stodoly a zahnať ich späť. Łukasz tak robí spoločne so svoju ženou: „Väčšinu práce robíme spoločne. Spoločne kravy dojíme a robíme všetky základné činnosti okolo nich. Pokiaľ ide o plemenárstvo, o výber plemenných býkov na insemináciu kráv v stáde, analýzu genetických štúdií a skúšobné dojenie sa stará Karolina, ktorá má tiež na starosti dokumentáciu. Ja sa venujem obrábaniu poľa a samotnému kŕmeniu zvierat.“

Úpravy jedálneho lístka

Ihneď po prevzatí farmy od rodičov museli riešiť niekoľko veľkých problémov s výsledkami produkcie. Veľmi dobre geneticky vybavené stádo s veľkým produkčným potenciálom produkovalo málo mlieka. Často sa tiež vyskytovali problémy s reprodukciou alebo mastitídou. Mladí chovatelia rýchlo nadviazali spoluprácu so spoločnosťou De Heus. „Naše stodoly boli postavené v roku 1970 a nemali sme prostriedky na stavbu nových budov. A pretože sme nemohli zmeniť spôsob ustajnenia zvierat, rozhodli sme sa upraviť ich jedálny lístok. Zo zmien som mal obavy, rozhodol som sa však dôverovať spoločnosti De Heus a nášmu poradcovi. Zlepšenie sa dostavilo veľmi skoro. Nakupovať naše prvé krmivo a testovať naše vlákninové krmivo sme začali v decembri 2017. Po analýze výskumu nám poradca v oblasti výživy poradil, ako zberať vlákninové krmivo alebo upraviť kŕmne dávky tak, aby sme dosiahli lepšie výsledky.“

Rýchly pohľad na farmu Głuchowski

Zdravé stádo zdvihlo produktivitu

Łukasz a Karolina v posledných troch rokoch zásadne zmenili svoj prístup k chovu. „Pozrite sa na naše výsledky: začali sme na úrovni asi 6 000 kg na laktáciu ročne na jednu kravu a chceli sme docieliť 8 000 – 9 000 kg. O dva roky neskôr sme dosiahli 10 500 kg ročne!“ Okrem zvýšenej produktivity jednoduchým a ľahkým spôsobom sa tiež zlepšilo zdravie stáda – prípady mastitídy sa vyskytujú menej často a lepšie výsledky dosahujeme aj v oblasti reprodukcie.

Úspech pokračuje – zamerané na jalovice a teľatá

„Len čo sme zaznamenali dobré výsledky v oblasti kŕmenia dojníc, začali sme sa zameriavať na jalovice a teľatá,“ hovorí Łukasz. Chovatelia spolupracujú so spoločnosťou De Heus ako referenčná farma v rámci programu odchovu teliat Kaliber. „Výsledky boli viditeľné už od prvých laktácií – jalovice po otelení začali ihneď produkovať mlieko. V prvých sto dňoch vyprodukovali približne 1 500 – 1 800 litrov a následne sme dosiahli 3 000 litrov. Jalovice po prvom otelení dávali okolo 4 000 litrov na laktáciu a teraz pri prvej laktácii trvajúcej 305 dní niekedy dosahujeme až 10 000 litrov. Sú to veľmi dobré výsledky a zvieratá sú zdravé, vyzerajú skvelo a dobre sa im darí otehotnieť. Teľatá dojacich jalovíc okrem toho denne priberajú 1 – 1,25 kg. V prvotnej fáze rastú úžasne, tak im môžeme dávať vypestované vlákninové krmivo, vďaka čomu je kŕmenie pre nás jednoduchšie a znížili sa nám náklady.“

Prelacto, riešenie nášho problému

„Produkty pre teľatá z programu Kaliber mi úplne vyhovujú. Mali sme veľa problémov s hypokalcémiou. Krmivo Prelacto podávané pred otelením tento problém vyriešilo. Teraz máme výrazne nižšie náklady na veterinárnu starostlivosť a menej prípadov slabosti a malátnosti u zvierat po otelení.“

„O dva roky neskôr sme dosiahli 10 500 kg ročne.“

Komplexná spolupráca prináša ovocie

Spolupráca so spoločnosťou De Heus sa však netýka len poradenstva v oblasti výživy. „Najskôr zisťujeme, akú máme pôdu, akú plochu obhospodarujeme, aké zrná na nej môžeme zasiať a ako ju hnojiť. Po uvedomení si týchto faktorov dokážeme produkovať vysoko kvalitné krmivo pri optimalizovaných nákladoch. V rámci kŕmnych dávok okrem toho prebieha odber vzoriek, testovania a zavádzania do praxe. A priebežne analyzujeme, čo by sa dalo zlepšiť,“ hovorí Łukasz. „Úlohou poradcu nie je len predávať krmivo. Musí poznať všetky skutočnosti a myslieť komplexne. Mal by sa tiež zaujímať o výsledok realizácie svojich rád v praxi a neustále prichádzať s novými riešeniami. Na našej spolupráci so spoločnosťou De Heus si vážim ich dostupnosti. Na svojho poradcu v oblasti výživy sa môžem kedykoľvek obrátiť.“ Dodáva: „A to je dôležité, pretože my chovatelia sa musíme mať neustále na pozore. Pracujeme so živými zvieratami a akákoľvek nedbanlivosť môže mať za následok problémy a veľké straty. Jedno zlyhanie by tak mohlo zhatiť dlhoročné úsilie.“

Plníme si sny – krôčik po krôčiku

„Najväčšou výzvou je pre nás zníženie výrobných nákladov. Do zvierat investujeme veľa času – do genetiky, do zlepšovania životných podmienok, do strojového zariadenia, do rozširovania plochy farmy. Permanentne nízka výkupná cena mlieka nám však sťažuje plánovanie.“ Łukasz Głuchowski v roku 2017 v profile tvorcov časopisu „Farmár“ napísal: „Snívam o svojej vlastnej farme mliečneho dobytka.“ O čom sníva chovateľ, ktorý si dokáže plniť sny, dnes? Karolina a Łukasz sa zhodujú: „Radi by sme docielili vyššiu výkupnú cenu mlieka a snívame o novej stodole. Neustále rozširujeme stádo, staviame sklad krmív a určite by sme chceli čo najskôr postaviť nové zariadenie.“


Súvisiace témy: