Výkrm

K - Optimum

Kŕmna zmes pre samíc určených na chov

Kŕmna zmes pre samice. V chovoch s dobrými zootechnickej podmienkami je možné použiť túto zmes aj vo výkrme králikov.

  • výborná mliečnosť samíc
  • dobrá kondícia samíc
  • pre dobré odstavové váhy
  • nízka prašnosť
  • vo variante s kokcidiostatikami i bez

Spoločne s našim špecialistom na chov králikov a činčíl

Náš špecialista na chov králikov a činčíl je ako väčšina našich špecialistov aktívny, podnikateľského ducha a vždy hľadá zlepšenie a vyššiu návratnosť pre Vašu spoločnosť. Tieto základné hodnoty v kombinácii s našim prístupom na farme, širokou škálou krmív a služieb a našimi praktickými koncepty Vám zabezpečí výborný výsledok a najvyššiu možnú rovnováhu na Vašej farme.

Pozrite sa na viac produktov