Non GMO krmiva

24 októbra 2017
-
3 minúty

Vďaka certifikácii VLOG môžete mať istotu, že vyrábame a dodávame kompletné kŕmne zmesi pre hovädzí dobytok Non GMO pre TMR systémy kŕmenia, ako aj pre robotické farmy. Ďalej vám naši výživári dokážu pomôcť pri hľadaní kritických miest vašej farmy v rámci prechodu na režim Non GMO a nájsť rôzne varianty riešenia. 

Chceli sme mať náskok pred konkurenciou a byť pripravení na režim Non GMO, a tak sme sa pustili v roku 2016 do certifikácie VLOG, ktorú sme úspešne absolvovali. Princíp tejto certifikácie má zabezpečiť nákup, príjem a uskladnenie suroviny v požadovanej kvalite a následnú výrobu, prepravu a dodanie Non GMO krmiva na farmu. Náskok máme a sme pripravení!

Spoločnosť De Heus má ucelený sortiment pre mliečne farmy v režime Non GMO kŕmenia. Farmárom môžeme ponúknuť kompletné kŕmne zmesi radu TMR T a bielkovinové koncentráty radu TMR balance neobsahujúce GMO.

Kompletné kŕmne zmesi Non GMO sú vhodné pre TMR systémy kŕmenia, ako aj pre robotické farmy. Tieto zmesi sú štandardne melasované a granulované. TMR balance Non GMO sú bielkovinové koncentráty s veľmi jednoduchým použitím. Obsahujú všetko okrem obilia, takže farmár si na farme dáva do kŕmneho voza svoje objemné krmivá, svoje stláčané alebo šrotované obilie a náš bielkovinový koncentrát TMR balance Non GMO, v ktorom je všetko ostatné. Jednoduché, ľahko zamiešateľné a funkčné! Pritom samozrejme poskytujeme aj výživársky servis a poradenstvo.

Spoločnosť De Heus má ďalej v ponuke melasovaný, granulovaný, geneticky nemodifikovaný štartér pre teľatá Kaliber Baby Non GMO určený pre teľatá od narodenia do času krátko po odstave. Pre malú skupinu dojníc v príprave na pôrod máme k dispozícii kompletnú kŕmnu zmes Prelacto mix Non GMO založenú na báze iónových solí a DCAD šokového efektu medzi kŕmnymi dávkami suchostojného obdobia a prípravy na pôrod.

Pre chovateľa, ktorý má len hovädzí dobytok a je v režime Non GMO, je najjednoduchším riešením nakupovať všetky vstupy ako Non GMO. Alebo môže mladý dobytok kŕmiť konvenčne s GMO. Tu je kritickým bodom kontaminácia krmiva pre dojnice, spôsob jeho skladovania, kŕmny voz, mobilka, zásobníky. Farmár, ktorý má svoju VKS a k dobytku ešte monogastrov, by si mal rozmyslieť, či prevádzkovo zvládne zabrániť kontaminácii GMO a pustí sa do tohto rizika, pretože kŕmenie monogastrov Non GMO sójou je neekonomické. Tu sa ponúka varianta spolupráce so spoločnosťou De Heus na báze bielkovinových koncentrátov pre hovädzí dobytok TMR balance Non GMO. Týmto systémom kŕmenia sa značne eliminuje možnosť kontaminácie GMO a farmár má o mnoho starostí menej.

Pracovníci našej spoločnosti sú pripravení pomôcť vám určiť kritické miesta vašej farmy pre Non GMO systém kŕmenia hovädzieho dobytka. Variantov riešení je viac, ide hlavne o to, aby boli jednoduché, uskutočniteľné a funkčné.