Rozhovor s produktovým manažérom pre ošípané MVDr. Danielem Popelářem

MVDr. Daniel Popelář

Produktový manažér pre ošípané

23 mája 2022
-
4 minúty

Dan, rozhodnutie o dátume zákazu používania zinkových medikamentov v krmivách v Českej republike bolo prijaté na jar 2022 a od 26. júna 2023 sa už kŕmne zmesi s týmto medikamentom nemôžu na farmách používať. Je to o rok neskôr, ako bolo toto rozhodnutie zavedené na Slovensku. Ako dlho sa teda zaoberáte otázkou a vývojom preštartérov pre prasiatka bez medikácie zinku?

O zákaze zinkových medikamentov sa hovorilo už niekoľko posledných rokov a bolo len otázkou času, kedy k tomu dôjde. Na inovácii našich produktov pracujeme neustále a navyše, zinok sa od júna 2022 nesmie používať na Slovensku a v Maďarsku, kam tiež dodávame naše krmivá. Preto sme už pred niekoľkými rokmi museli začať vyvíjať štartéry bez obsahu zinku.

Na základe čoho ste pristúpili k vývoju?

Samozrejme, máme vlastné poznatky v oblasti výživy ošípaných, ale veľmi nám pomohli aj informácie a skúsenosti našich holandských kolegov. Nielenže sa zinok v Holandsku už dlhé roky nepoužíva, ale spoločnosť De Heus tam prevádzkuje aj testovaciu farmu Elsenpas. Takže máme naozaj veľa informácií, ktoré sú overené a odskúšané v praxi.

Je teda možné dosiahnuť dobré výsledky u prasiatok bez použitia zinku? Ak áno, ako?

Určite áno a dokazujú to aj dobré výsledky našich zákazníkov, ktorí už zinok nepoužívajú. Vieme, že alfou a omegou dobrých výsledkov u prasiatok je zdravé črevo. Na to potrebujete nielen ideálne krmivo, ale aj správny manažment na farme. To znamená napríklad naučiť prasiatka prijímať dostatok krmiva už na pôrodne a ďalšie opatrenia.

Zmenili ste teda receptúry krmív pre prasiatka?

Určite áno. Všetci vieme, že kritickým obdobím v chove prasiatok je obdobie okolo odstavu. Preto sme zapracovali na receptúrach pre predvýkrm. Napríklad na zvýšenie ich chutnosti, zníženie obsahu mykotoxínov, použitie nových surovín s najvyššou stráviteľnosťou, nových zdrojov vlákniny, zmenu pomeru aminokyselín, pridanie rôznych aditív a ďalšie. V receptúrach je veľa zmien a úprav.

Čo by teda mal chovateľ urobiť, aby mal prasiatka, ktoré dobre rastú a nemajú hnačku?

Určite by sa mal obrátiť na jedného z tímu odborníkov spoločnosti De Heus. Tí prídu na farmu, posúdia situáciu, odporučia správne krmivo pre dané podmienky a spôsob správneho chovu prasiatok. Pri dodržaní všetkých týchto odporúčaní je takmer isté, že prasiatka budú rásť tak, ako farmár požaduje.


Dan, ďakujem za rozhovor a prajem veľa šťastia.

Dôležitosť včasného príjmu krmiva

Odstav je dôležitou udalosťou v živote prasiatok. Prasiatka sa učia prechádzať z tekutého na tuhé krmivo. Počas tohto kritického obdobia vás môžeme podporiť.

MVDr. Daniel Popelář

Produktový manažér pre ošípané

About the author

MVDr. Daniel Popelář

Produktový manažér pre ošípané